Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Ανάπτυξη με έμφαση στον τουρισμό και τις υποδομές θέλουν οι Κρητικοί

Ανάπτυξη με έμφαση στον τουρισμό και τις υποδομές θέλουν οι Κρητικοί

Ο Τουρισμός και η βελτίωση υποδομών θα φέρουν την ανάπτυξη πιστεύουν οι Κρητικοί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν προκαλεί εντύπωση, όπως προέκυψε από την έρευνα, θεωρεί ότι η Κρήτη για να πετύχει την ανάπτυξη θα πρέπει να εστιάσει πρωτίστος στον τουρισμό και την βελτίωση υποδομών (40.2%) αλλά και στον πρωτογενή τομέα (32,7%). Ακολουθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (11,1%), η ανάπτυξη και ανάδειξη πολιτισμικών και παραδοσιακών στοιχείων (7,7%) και η ανάπτυξη της μεταποίησης-βιοτεχνίας (5%). Δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν το εμπόριο, τις ασφαλιστικές, τις ιατρικές και τραπεζικές υπηρεσίες (2,7%).

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων η γνώμη των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στην Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 39,6% δηλώνουν ότι προτιμούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν έως 50 άτομα. Το 28,1% του δείγματος επιθυμεί να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και να απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα η καθεμία. Μεσαίες επιχειρήσεις έως 250 εργαζομένων προτιμά το 23,8% του δείγματος, ενώ το 7,8% θα ήθελε οι νέες επιχειρήσεις να είναι πολύ μικρές και να απασχολούν έως 10 άτομα η καθεμία.

Τί πιστεύουν οι Κρητικοί για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ

Χαρακτηριστική όμως είναι και η άποψη των Κρητικών οι οποίοι τάσσονται υπέρ του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος στο νομό Ηρακλείου και διατυπώνουν τη γνώμη τους για τις επιπτώσεις του στον τουρισμό της Κρήτης, στην ανάπτυξη των Δήμων της ευρύτερης περιοχής, στις επιχειρήσεις , στο φυσικό περιβάλλον και στα έργα υποδομής της ευρύτερης περιοχής (δρόμους κλπ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ποσοστό 81,3% οι Κρητικοί πιστεύουν ότι το νέο αεροδρόμιο θα έχει θετικές επιπτώσεις για τον τουρισμό του νησιού.

Σε ποσοστό 84,2% πιστεύουν ότι θα ευνοηθεί η ανάπτυξη των Δήμων της ευρύτερης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα το 83,8% βλέπει θετικά το νέο αεροδρόμιο και για τις επιχειρήσεις. Το 84,9% των πολιτών θεωρεί επίσης ότι θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των έργων υποδομής. Αξιοσημείωτο είναι ότι μονάχα για τα θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους σε σημαντικά μεγάλα ποσοστά, όπου ένας στους δύο (50,7%) πιστεύουν ότι θα προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις η κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Καστελίου.

Από την έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανάπτυξη του νησιού, δεν θα μπορούσε να λείπει και η ερώτηση για το ΒΟΑΚ, που συχνά συμβαίνουν σοβαρά τροχαία ή θανατηφόρα ατυχήματα. Οι πολίτες ερωτήθηκαν αν είναι εφικτή μέσα στα επόμενα χρόνια η κατασκευή του νέου, σύγχρονου και ασφαλούς Βορείου Οδικού Άξονα από την πολιτεία χωρίς διόδια ή θα πρέπει οι πολίτες να πληρώνουν διόδια ώστε να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη και αποτελεσματική κατασκευή του. Και στην περίπτωση αυτή οι Κρητικοί τοποθετούνται με μεγάλη πλειοψηφία (68,2%) κατά των διοδίων και δηλώνουν ότι είναι δυνατό να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Να μπουν διόδια γιατί αλλιώς δεν πιστεύουν ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια δηλώνει το 9,7%, ενώ υπέρ των διοδίων τάχθηκε και το 19,7% γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κατασκευαστεί γρηγορότερα και καλύτερα ο ΒΟΑΚ.

Η δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για την ανάπτυξη της Νότιας πλευράς της Κρήτης με την κατασκευή νοτίου οδικού άξονα, όπου κάποιες περιοχές θα αναπτυχθούν σημαντικά, ενώ άλλες θα κρατήσουν το χαρακτήρα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών (81,8%) εξέφρασαν θετική γνώμη για την ανάπτυξη του Νότου, ενώ το 15,4% του δείγματος τάχθηκε κατά μίας τέτοιας προοπτικής.

Η άποψη των Κρητικών για την άυξηση του τουρισμού και τα ξενοδοχεία στο νησί

Η έρευνα επεκτάθηκε και στο θέμα του δεκαετούς προγραμματισμού του τουριστικού προϊόντος και του αριθμού των τουριστών στην Κρήτη όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (32%), ότι επιθυμούν το διπλασιασμό των τουριστών στην Κρήτη για την επόμενη δεκαετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι εξίσου μία μεγάλη μερίδα πολιτών (30,4%) υποστήριξε πως είναι απαραίτητη η αύξηση των τουριστών στην Κρήτη κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια. Εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ότι ένας στους τέσσερις πολίτες επιθυμούν να αυξηθεί ο τουρισμός παραπάνω από το διπλάσιο τα επόμενα χρόνια με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη η πλειοψηφία των πολιτών (44,5%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού. Ένα ποσοστό της τάξης του 12,8% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν, δύο στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 18,7% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί. Τέλος ένα μικρό ποσοστό μόλις 3,5% δήλωσε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ξενοδοχείων και των κλινών στην Κρήτη.

Σε σχετική ερώτηση για την κατεύθυνση την οποία πρέπει να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας, το 43,7% των πολιτών δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών είναι η κατάλληλη οδός για να προχωρήσουν οι παραγωγοί μας. Στην αύξηση των πωλήσεων στην ξένη αγορά πιστεύουν ότι πρέπει να στραφούν οι Έλληνες παραγωγοί σε ποσοστό 29,2%, στην Ελληνική αγορά το 10%, ενώ το 16,7% των ερωτηθέντων επιθυμεί την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Μεθοδολογία και ταυτόητα έρευνας

* Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάσκοντα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

* Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

* Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τον διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη.

* Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 12-16 Δεκεμβρίου του 2016.

* Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 907 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

* Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.