Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Σε έργα θωράκισης του λιμανιού προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Σε έργα θωράκισης του λιμανιού προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Στόχος του ΟΛΗ η απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα, η προστασία και ασφάλεια του.

Σημαντικά έργα για το λιμάνι του Ηρακλείου, έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, έπειτα από τις σχετικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν άμεσα από τον ΟΛΗ ΑΕ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της βελτίωσης των υποδομών του λιμένα αλλά και της συνολικής αναβάθμισής του.

Τα συγκεκριμένα έργα που πραγματοποιούνται, είναι τα εξής:

1.      «Εκσκαφή του πυθμένα στο Βορειοδυτικό τμήμα λιμένος Ηρακλείου»

2.      «Επισκευή Οδοστρώματος Χερσαίας Ζώνης λιμένος Ηρακλείου»

3.      «Επισκευή εξάλλου τμήματος Προσήνεμου Μόλου λιμένος Ηρακλείου»

4.      «Υποσκαφές μικρού Κούλε»

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων έργων, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου θα επιτύχει την  απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια του.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, έχει προχωρήσει επίσης και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσουν οι εργασίες για το έργο «Επισκευή – Συμπλήρωση θωράκισης Προσήνεμου Μόλου Λιμένος Ηρακλείου», μέσω του οποίου θα ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία του.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.