Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος ανέργων voucher 29-64

Τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος ανέργων voucher 29-64

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» υλοποιεί, ως πάροχος κατάρτισης, το πρόγραμμα voucher με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως το Εμπόριο, Τουρισμός, Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.α.

Η επιχείρηση επωφελείται από την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου (ανέργου) στις εγκαταστάσεις της, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Ο άνεργος, θα λάβει από το πρόγραμμα το ποσό των 2.600 € μεικτά.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση, μετά το τέλος του προγράμματος, προσλάβει τον άνεργο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον 6 μήνες, δύναται να επιχορηγηθεί για την εν λόγω πρόσληψη, στο πλαίσιο άλλης δράσης που θα προκηρυχτεί στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Η «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» διαθέτει τόσο την απαιτούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα όσο και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό ώστε να αποτελέσουν το κατάλληλο πάροχο κατάρτισης, βρίσκοντας στον ωφελούμενο την κατάλληλη επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να απασχολήσουν άτομα για πρακτική άσκηση μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Πρόοδο για περαιτέρω πληροφορίες. (Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο  2811 103135 ή κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.