Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Συνεργασία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου με το Ασκληπιός Διάγνωσις για τον ιατρικό έλγχο του προσωπικού

Συνεργασία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου με το Ασκληπιός Διάγνωσις για τον ιατρικό έλγχο του προσωπικού

Η ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. και το Διαγνωστικό ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ, συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον τακτικό ιατρικό έλεγχο του προσωπικού και των μετόχων του ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι πρόεδροι των δυο εταιρειών κ.κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ και Ζαμπετάκης Φάνης.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.