Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Ακτοπλοΐα: Μη ανταγωνιστική η ελληνική σημαία λόγω φορολογίας

Ακτοπλοΐα: Μη ανταγωνιστική η ελληνική σημαία λόγω φορολογίας

Η ελληνική σημαία χρόνο με τον χρόνο κυματίζει σε ολοένα και λιγότερα επιβατηγά πλοία. Η ιταλική σημαία κυριαρχεί πλέον στην Αδριατική εκθρονίζοντας την ελληνική και η πορεία αυτή της ακτοπλοΐας δεν είναι αναστρέψιμη.

«Η ελληνική σημαία έχει αρχίσει να χάνει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες σημαίες. Μόνο τα πλοία της κοινοπραξίας ANEK/ATTICA φέρουν ελληνική σημαία παρά τα μέτρα που πήρε το κράτος πριν από δύο χρόνια για τη μείωση των οργανικών συνθέσεων» επισημαίνει ο τραπεζίτης Γιώργος Ξηραδάκης:

«Το χτύπημα από την απομάκρυνση των πλοίων των Μινωικών από την ελληνική σημαία ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της πίστης της αγοράς, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κίνηση είχε οικονομική λογική και έθεσε τις βάσεις για μια νέα πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά όταν θα ωριμάσουν οι συνθήκες αγοραπωλησιών των μετοχικών πακέτων και απαλειφθούν οι στρεβλώσεις» και προσθέτει:

«Τονίζουμε ότι η ιταλική σημαία προσφέρει επιδοτήσεις όχι μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε πλοία νηολογημένα στη γειτονική χώρα, αλλά και στη μεταφορά φορτηγών μέσω θαλάσσιας οδού, υπό την προϋπόθεση ότι τα τακτικά δρομολόγια «πιάνουν» σε τουλάχιστον δύο ιταλικά λιμάνια. Το ίδιο ισχύει σε πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης ενώ στην Ελλάδα παρόμοιες δυνατότητες είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, ο συντελεστής φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι χαμηλότερος στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα».

Πηγή: newmoney.gr

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.