Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Ποιοι ξοδεύουν και πόσα φέτος στην Eλλάδα

Ποιοι ξοδεύουν και πόσα φέτος στην Eλλάδα
Ôïõñßóôåò åôïéìÜæïíôáé íá åðéâéâáóôïýí óå ðëïßï óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ åíüøåé ôùí êáëïêáéñéíþí äéáêïðþí, ÓÜââáôï 28 Éïõëßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ολοένα λιγότερα χρήματα αφήνουν στην Ελλάδα οι ξένοι τουρίστες που την επιλέγουν για τις διακοπές τους. Η νέα άνοδος των επισκεπτών από το εξωτερικό και τα αυξημένα έσοδα του πρώτο εξαμήνου, ωστόσο, αποτελούν μόνο τη μια όψη του νομίσματος. Η άλλη θα μπορούσε να ισοδυναμεί με «καμπανάκι» για τους επιχειρηματίες του χώρου.

Οι ξένοι που έρχονται στη χώρα μας δαπανούν ολοένα λιγότερα 

O αριθμός ξένων επισκεπτών να εκτοξεύεται ακόμα ψηλότερα χρόνο με το χρόνο, τα ξενοδοχεία (κυρίως τα μεγαλύτερα και των υψηλότερων κατηγοριών) στους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας να είναι ασφυκτικά γεμάτα (ιδίως Ιούλιο και Αύγουστο) αλλά οι εισπράξεις από κάθε ταξιδιώτη να μειώνονται.

Aπό τους 500.000 επιπλέον ξένους ταξιδιώτες που ήρθαν στην Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 το όφελος ανήλθε σε 270 εκατ. ευρώ πρόσθετες εισπράξεις. Αυτό αντιστοιχεί σε 540 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, κατά δήλωση των ίδιων, το σύνολο των χρημάτων που τους κόστισε το ταξίδι τους στη χώρα μας.

ΟΙ  ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Οι συνολικές εισπράξεις από επισκέπτες που προέρχονταν από τη μεγαλύτερη αγορά του ελληνικού τουρισμού Γερμανία, κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017 αύξηση 15,4%. Την ίδια στιγμή, ωστόσο οι εισπράξεις από κάθε Γερμανό μειώθηκαν 2,23%.

ΟΙ  ΒΡΕΤΑΝΟΙ
Στα ίδια επίπεδα με τους Γερμανούς διαμορφώθηκαν οι εισπράξεις από κάθε Βρετανό που ήρθε στην Ελλάδα (657,7 ευρώ). Μόλις δύο χρόνια πριν (2015) οι εισπράξεις από ανά Βρετανό επισκέπτη ήταν 115 ευρώ περισσότερα (772,8 ευρώ).
Οι Γάλλοι αποδείχθηκαν οι πλέον προσοδοφόροι επισκέπτες
Oι εισπράξεις ανά ταξιδιώτη διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 670 Ευρώ. Βρέθηκαν, δηλαδή, ψηλότερα από Γερμανούς και Βρετανούς. .

ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ
Πτώση κατέγραψαν την ίδια στιγμή οι εισπράξεις ανά επισκέπτη από τις δύο κύριες αγορές εκτός Ε.Ε-28, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Μείωση έφθασε το -8,9% για τους Αμερικανούς και το -3,9% για τους Ρώσους ταξιδιώτες.
Οι εισπράξεις ανά επισκέπτη από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2017 στα 799,9 ευρώ όταν μόλις το 2015 κινούνταν στα 1.176,7 ευρώ ή 377 ευρώ λιγότερα. Αντίστοιχα οι εισπράξεις ανά Ρώσο επισκέπτη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες Γερμανών και Βρετανών υποχωρώντας στα 649,1 ευρώ. Δύο χρόνια νωρίτερα (2015) οι εισπράξεις ανά Ρώσο επισκέπτη ήταν 833,3 ευρώ.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.