Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Εγκρίθηκε το Master Plan του αεροδρομίου «Διαγόρας»

Εγκρίθηκε το Master Plan του αεροδρομίου «Διαγόρας»

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου

Εγκρίθηκε από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το master plan και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων που θα εκτελεστούν στο αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», της Ρόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση τα έργα δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου η οποία θα συνεχίσει κανονικά, καθώς όπως αναφέρεται θα προβλεφθούν και οι ανάγκες της γενικής αεροπορίας για θέσεις στάθμευσης και ανεφοδιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γίνει γνωστό τον Ιούλιο κατά την ενημερωτική εκδήλωση που είχε κάνει η Fraport Greece στη Ρόδο, οι παρεμβάσεις ανακαίνισης που θα υλοποιήσει στο αεροδρόμιο του νησιού μας, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο με τη λήξη της τουριστικής περιόδου και θα πραγματοποιηθούν σε βάθος τετραετίας.

Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Alexander Zinell ο οποίος είχε υπογραμμίσει τότε ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου θα επέλθει σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία προς όφελος της τοπικής αγοράς, τονίζοντας ότι στο αεροδρόμιο υπάρχει μεγάλη εγκατάλειψη εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο υποσχέθηκε ότι θα γίνει μία πλήρης ανακαίνιση όλων των τερματικών σταθμών και στο τέλος θα έχουμε ένα ολοκαίνουργιο αεροδρόμιο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η «Ρ» το αεροδρόμιο της Ρόδου θα είναι από τα πρώτα περιφερειακά αεροδρόμια στο σύνολο των 14 που παραχωρήθηκαν στη Fraport, στα οποία θα ξεκινήσουν τα έργα βελτίωσης, καθώς η κοινοπραξία δίνει μεγάλο βάρος στον προορισμό, λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που εξυπηρετεί.

Επίσης τα έργα θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη με την κατασκευαστική εταιρία Intrakat, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα συνεργαστεί με ντόπιες εταιρίες και εργολάβους, απασχολώντας εργατικό δυναμικό από τη Ρόδο ενώ θα εφοδιαστεί υλικά και πρώτες ύλες από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το γεγονός ότι το ρυθμιστικό σχέδιο που κατέθεσε έτυχε άμεσης έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και έτσι οι εργασίες θα ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση με τη λήξη της σαιζόν για να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις.

Το σχέδιο του master plan περιλαμβάνει για το αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» σε γενικές γραμμές την αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού, την αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών, τη δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού, την αύξηση των σταθμών check-in από 40 σε 45, την αύξηση του αριθμού των πυλών από 16 σε 18, την αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου από 7 σε 12 και την αύξηση του χώρου παραλαβής των αποσκευών από 4 σε 5.

Σύμφωνα με την εταιρία το αεροδρόμιο της Ρόδου θα αναδιαμορφωθεί σημαντικά και αν κάποιος το δει σε τέσσερα χρόνια θα δει μια μεγάλη διαφορά εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ με τις αλλαγές που θα γίνουν, θα αυξηθούν οι χώροι και οι δυνατότητες του.

Όπως έχει τονιστεί δεν θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του όψη άμεσα, αλλά η μεγάλη αλλαγή θα προκύψει στο εσωτερικό του αεροδρομίου, μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η απόφαση της ΥΠΑ
Στην απόφασή της η ΥΠΑ εκτός από την έγκριση που παρέχει στο master plan και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επικείμενων έργων περιλαμβάνει και κάποιες επισημάνσεις αναφορικά με τις παραμέτρους που θα πρέπει να τεθούν υπόψη για τη γενικότερη λειτουργία του αεροδρομίου.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Master Plan) και το Χρονοδιάγραμμα Υλο­πο­ίησης Επικείμενων Έργων του Αεροδρομίου Ρόδου «∆ιαγόρας» με τις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Η ευθύνη της μεθοδολογίας πρόβλεψης ετήσιας και ωριαίας αεροπορικής και επιβατικής κίνησης και της ορθής εφαρμογής αυτής, καθώς και της εκτίμησης χωρητικότητας ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Μελετητή, τον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Τα μοντέλα πρόβλεψης αεροπορικής και επιβατικής κίνησης καθώς και εκτίμησης χωρητικότητας δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχετ.16 & 19).

2. Ο Παραχωρησιούχος φέρει την ευθύνη της ορθής, απρόσκοπτης και αδιατάρακτης λειτουργίας του αεροδρομίου στις περιοχές παραχώρησης σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης.

3. Η ευθύνη της τήρησης του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Επικείμενων Έργων ανήκει εξ ́ ολοκλήρου στον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. 4. Κατά τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης ή καθαίρεσης των υφιστάμενων αεροσταθμών στους οποίους στεγάζονται γραφεία προσωπικού Αεροναυτιλίας ή στους οποίους λειτουργούν μεμονωμένα συστήματα Αεροναυτιλίας, θα διασφαλιστεί για το προσωπικό της ΥΠΑ όπως ορίζεται σύμφωνα με Ν.4427/16, η διάθεση αντίστοιχων χώρων με τους υπάρχοντες, καθώς και η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας (όπου υφίστανται) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αδιάλειπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών υποδομών.
Για το σκοπό αυτό, σε κάθε φάση των εργασιών θα διατηρείται άμεση και επισταμένη συνεργασία με τους υπεύθυνους της ΥΠΑ και να εκδίδονται οι απαιτούμενες άδειες.

5. Κατά την εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στα ρυθμιστικά σχέδια και πραγματοποιούνται εκτός της περιοχής προστασίας των συστημάτων πλοήγησης ευθύνης ΥΠΑ, θα ληφθεί μέριμνα ώστε α) να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία των εγκαταστάσεων συστημάτων πλοήγησης και β) οι κινήσεις, δραστηριότητες, μεταφορές υλικών, κλπ, να διενεργούνται εκτός της ζώνης των 600m από τα VOR/DME και εκτός των 100m από τα NDB.

6. Θέματα που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και των αναμενόμενων καταναλώσεων αυτών σε νερό (water), ηλεκτρική ενέργεια (electricity) και αποχέτευση (sewage & waste water) βασίζονται στην πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης, η ορθότητα της οποίας ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Μελετητή, τον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

7. Ιδιαίτερα για τα κτίρια αεροσταθμών: Α. Σε ότι αφορά τις αποστάσεις άνω των 300 μέτρων θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής. Β. Ο υπολογισμός των απαιτούμενων εμβαδών, ο οποίος αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις χώρων και εγκαταστάσεων αεροσταθμού κατά το έτος 2026 δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος 3/5με το συνολικό εμβαδόν των υφιστάμενων χώρων. Ειδικές παρατηρήσεις θα γίνουν στη φάση του ελέγχου της τεχνικής μελέτης του κτιρίου κατά την οποία θα απεικονίζονται όλες οι λειτουργίες κάθε χώρου με τις αντίστοιχες επιφάνειες.

8. Ο Παραχωρησιούχος φέρει ακέραια την ευθύνη να μη δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια που διαπερνούν τις επιφάνειες απελευθέρωσης εμποδίων και της ορατότητας από τους Πύργους Ελέγχου των Αεροδρομίων.

9. Ο Παραχωρησιούχος φέρει την ευθύνη της λήψης της κατάλληλης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για όλα τα προτεινόμενα στο ρυθμιστικό σχέδιο έργα υποδομών και εγκαταστάσεων. Επιπλέον φέρει την ευθύνη της τήρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και της εκπόνησης και τήρησης ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης.

10. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την Fraport μέσω απαντητικών επιστολών στις παρατηρήσεις της ΥΠΑ αποτελούν στοιχεία έγκρισης των Ρυθμιστικών Σχεδίων(Master Plan).

11. Θα προβλεφθούν οι ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας για θέσεις στάθμευσης και ανεφοδιασμό.

12. Θα προβλεφθεί η αποκατάσταση του Πύργου Ελέγχου.
Η Απόφαση Έγκρισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Επικείμενων Έργων του Αεροδρομίου Ρόδου «∆ιαγόρας» κοινοποιείται στο ∆ημόσιο, στον Ανεξάρτητο Μηχανικό και στον Παραχωρησιούχο.

Πηγή: εφημερίδα Η ΡΟΔΙΑΚΗ/ rodiaki.gr

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.