Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Αξιολόγηση των Tour operators – Καλπάζει η Tez Tour

Αξιολόγηση των Tour operators – Καλπάζει η Tez Tour

Αξιολόγηση των Tour operators (φιλικό προς τους πράκτορες)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2017, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ουκρανίας πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των διευθυντών και των υπευθύνων ταξιδιωτικών γραφείων της Ουκρανίας σχετικά με τους Τour Οperators που έχουν το δικό τους πρόγραμμα τσάρτερ για τους τουριτικούς προορισμούς που δέχονται κυρίως μαζικό τουρισμό.

΄Εντεκα (11) Τour Οperators αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με 10 κριτήρια, όσον αφορά το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά συνεργάζονται με τους τουριστικούς πράκτορες.

Πριν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αποκλείσθηκαν, εσκεμμένα, ανακριβείς απαντήσεις από το σύνολο των δεδομένων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας:

 

 

 

Όπως βλέπουμε στην πρώτη τριάδα βρίσκονται Tez Tour, JoinUP! και Pegas Touristik με τελικό αποτέλεσμα πάνω από 4 μονάδες σε κλίμακα 5 μονάδων.

Να σημειώσουμε ότι, σε καλύτερο επίπεδο βρίσκονται οι Tour Operators όσον αφορά την τιμολόγηση. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, η μέση βαθμολογία για τους Tour Operators είναι η υψηλότερη.

Είναι άξιο λόγου, ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πως οι επικρατέστεροι της αξιολόγησης δεν βασίζονται σε promo prices. Ούτε το Tez Tour ούτε το JoinUP δεν χρησιμοποιούν τις promo prices στην εργασία τους, αν και η μέση βαθμολογία για αυτό το κριτήριο είναι κοντά στο μέγιστο της κλίμακας.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της βαθμολογίας της “Hotline” υπηρεσίας. Για παράδειγμα, το Pegas Touristik με αυτό το κριτήριο βαθμολογείται με 3,68, ενώ αυτός ο Tour Operator δεν διαθέτει την επίσημη τηλεφωνική γραμμή «Hotline». Προφανώς, οι πράκτορες ερμήνευσαν τον παράγοντα αυτό γενικότερα και δεν αξιολόγησαν τόσο πολύ την τηλεφωνική γραμμή «Hotline», όπως την ικανότητα να επιλύσουν άμεσα τα θέματά τους μέσω οποιωνδήποτε διαθέσιμων καναλιών/πηγών.

Στο τέλος της έρευνας, οι πράκτορες κλήθηκαν να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο για συνεργασία Tour Operator.

Τα αποτελέσματα της επιλογής τους αυτής αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Προτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.