Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

ΕΣΠΑ- Τουρισμός: Ποιοί είναι οι 114 δικαιούχοι του προγράμματος ενίσχυσης ΜμΕ

ΕΣΠΑ- Τουρισμός: Ποιοί είναι οι 114 δικαιούχοι του προγράμματος ενίσχυσης ΜμΕ

Ανακοινώθηκαν οι 114 δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ, για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, σε απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6,1 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται συνολική δαπάνη ύψους 6.105.689,28€, από την οποία 4,7 εκατ. αντιστοιχούν σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις-καταλύματα (83 έργα), 161.500 ευρώ σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις-καταλύματα (4 έργα), 1 εκατ. ευρώ σε υφιστάμενες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (22 έργα) και 198.400 ευρώ σε νέες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (5 έργα).

Δείτε τους δικαιούχους στο συνημμένο αρχείο.

 

file:///C:/Users/User/Downloads/1111_285735565%20(2).pdf

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.