Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Μινωικές Γραμμές: Στα 7,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους

Μινωικές Γραμμές: Στα 7,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους

Παρά την σημαντική αύξηση που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, οι Μινωικές Γραμμές εμφάνισαν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, το εννεάμηνο του 2017.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών των Μινωικών Γραμμών ανήλθε σε 62,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 287,6 εκ. (€ 2,69 ανά μετοχή) ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της διαμορφώθηκε στα 148,2 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι θετικές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει η Εταιρεία καθώς και η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση αποδεικνύουν έμπρακτα, ότι οι επιλογές που έγιναν για την προσαρμογή της στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας, κατά την τελευταία δεκαετία, κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.