Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «μικρο – ξενοδόχους»

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «μικρο – ξενοδόχους»

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε κάθε γωνιά της χώρας προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (2014-2020), με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Στόχος του σύμφωνα με το κ. Χαρίτση είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικόςΘαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Παράλληλα μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας.

 

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» στους πρώτους μήνες του 2018 ενώ η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Ήδη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης έχει υπογράψει τη σχετική απόφαση, έχει καταρτίσει τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της νέας δράσης και εντός της εβδομάδας αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα κάθε τουριστικό επενδυτικό σχέδιο να είναι και μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, απλά το επιπλέον ποσό δεν θα επιδοτείται, θα πρέπει να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανεισμό. Αξίζει να διευκρινίσουμε πως επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 25.000 ευρώ δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή τους.

«Με το νέο πρόγραμμα στηρίζουμε αποφασιστικά τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας μας – τον τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιστροφή του οικονομικού κλίματος και 120 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και για την ολοκλήρωση μονάδων που παρέμεναν ημιτελείς λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Όπως διευκρίνισε στόχος δεν είναι απλά η ανάπτυξη του τουρισμού αλλά η προώθηση του ποιοτικού τουρισμού ο οποίος θα δημιουργήσει αντίστοιχα και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό μάλιστα προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διατήρηση της μονάδας για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Το ύψος της κρατικής επιδότησης ανά επένδυση καθορίζεται στο 45% (55% η ιδιωτική συμμετοχή), ενώ το ποσοστό αυτό θα μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50% εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, ένας επενδυτής θα μπορεί να λαμβάνει δωρεάν επιχορήγηση έως και το ύψος των 200.000 ευρώ.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης μέχρι και την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης της επιχορήγησης. Επίσης, δικαιούχοι θα μπορούν να είναι και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί, αλλά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης το ΑΦΜ τους δεν έχει αναπτύξει καμιά οικονομική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) και οι ίδιες δεν έχουν λάβει σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος. Ωστόσο, θα μπορούν να διαθέτουν άδεια δόμησης για το νέο τουριστικό κατάλυμα που θέλουν να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

  •  Ξενοδοχεία (κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω και δυναμικότητα 10 έως και 50 κλίνες)

Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) (κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω)

Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (ελάχιστος αριθμός κατοικιών 3)
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω και ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες)

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την συγκεκριμένη απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 45.000.000 ευρώ
  • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 40.000.000 ευρώ
  • Αττική 15.000.000 ευρώ
  • Στερεά Ελλάδα 5.000.000 ευρώ
  • Νότιο Αιγαίο 15.000.000 ευρώ.

 

Πηγή: insider.gr

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.