Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Αλλάζει η επικοινωνία όπως την ξέραμε και στον τουρισμό

Αλλάζει η επικοινωνία όπως την ξέραμε και στον τουρισμό

Για μία τουριστική επιχείρηση που αναζητά αποδοτικότερη οικονομική διαχείριση, η μετατροπή παγίων εξόδων σε μηνιαίες λειτουργικές δαπάνες φαίνεται να είναι δεδομένη αναγκαιότητα για να επιτύχει το στόχο της.  Σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα επικοινωνίας που της δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργεί «έξυπνα», από παντού και με ασφάλεια.

Έτσι, μία τουριστική επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει μαζί με τη διασύνδεση σε υψηλές ταχύτητες, μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πολλαπλές υπηρεσίες γραφείου προσαρμοσμένες στις ανάγκες της, που παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου πακέτου λύσεων από τον ίδιο πάροχο.  Από τις εξελιγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για κάθε εργαζόμενο μίας επιχείρησης ξεχωριστά, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση και η συντήρηση αντίστοιχου τηλεφωνικού εξοπλισμού, μέχρι την ασφαλή εξ αποστάσεως εργασία και συνεργασία με νέες υπηρεσίες cloud, η έννοια της επικοινωνίας αλλάζει, εμπλουτίζεται και μετασχηματίζεται.

Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και οι προσβάσιμες από παντού εφαρμογές έρχονται να διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά την περίοδο τουριστικής αιχμής, ενώ οι λύσεις κοινής χρήσης αρχείων κρίνονται εξαιρετικά κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία τους.  Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε πως όχι μόνο υπάρχει έντονη ανάγκη για εφαρμογές που βασίζονται στο cloud, αλλά και ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν τα εργαλεία εκείνα που τους βοηθούν να παραμένουν συνδεδεμένοι και, ως εκ τούτου, να γίνονται πιο παραγωγικοί.

Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, η απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία και η ενισχυμένη ψηφιακή ασφάλεια, είναι ακόμα μερικές από τις δυνατότητες που απολαμβάνει η τουριστική επιχείρηση που επιλέγει ένα σύγχρονο και δομημένο πρόγραμμα επικοινωνίας, όπως το νέο COSMOTE Business One που προσφέρει ευέλικτα προγράμματα για να δουλεύει «έξυπνα» και από παντού.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.