Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Στον πελάτη περνά το κόστος του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία

Στον πελάτη περνά το κόστος του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία

Στον πελάτη περνά το κόστος του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία, σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών.

«Ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος», διευκρινίζει το υπουργείο, στον απόηχο των αντιδράσεων ξενοδοχειακών φορέων.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση δεν θα βαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ο φόρος διαμονής τίθεται σε ισχύ την 1.1.2018.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου θα τροποποιηθεί άμεσα η νομοθεσία, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.