Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

1 στους 6 πολίτες στην EE χρησιμοποίησε ιστοσελίδες όπως η Airbnb το 2017

1 στους 6 πολίτες στην EE χρησιμοποίησε ιστοσελίδες όπως η Airbnb το 2017

Ένας στους 6 πολίτες χρησιμοποίησε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2017 online υπηρεσίες διαμονής που υπάγονται στην αποκαλούμενη οικονομία διαμοιρασμού. Παράλληλα το 8% έκανε κράτηση σε αντίστοιχες υπηρεσίες μεταφορών.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της στατιστικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat για το 12μηνο του 2017.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 17% των πολιτών εντός ΕΕ έκαναν κράτηση υπηρεσιών διαμονής (δωμάτιο, διαμέρισμα, σπίτι, εξοχικό κτλ.) μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών από άλλον ιδιώτη.

Οι υπηρεσίες μεταφορών είχαν μικρότερο μερίδιο, και, όπως και η διαμονή, πραγματοποιήθηκαν μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών στην οικονομία διαμοιρασμού.

Ενώ η κράτηση διαμονής από ιδιώτες ήταν περισσότεροι συχνή στις ηλικίες 25-54 (22%), οι υπηρεσίες μεταφορών ήταν δημοφιλείς στις νεότερες ηλικίες (το 14% ήταν ηλικίας 16-24).

Η πιο διαδεδομένη χρήση τέτοιων ιστοσελίδων καταγράφεται στο Ην. Βασίλειο και το Λουξεμβούργο. Ένας στους 3 (34%) ηλικίας 16-74 ετών έκανε χρήση τέτοιων ιστοσελίδων στο Ην. Βασίλειο και 1 στους 5 στο Λουξεμβούργο (22%). Ακολουθούν η Ιρλανδία (21%) και η Μάλτα και η Ολλανδία (από 20% καθεμία).

Στον αντίποδα, η μικρότερη χρήση καταγράφεται στην Τσεχία (1%), την Κύπρο (4%), την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (από 6% καθεμία) και στην Κροατία (7%).

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς που εντάσσονται στην οικονομία διαμοιρασμού, μεγαλύτερη χρήση έγινε στο Ην. Βασίλειο (27%), στην Εσθονία (20%) και την Ιρλανδία (17%) και ελάχιστη στην Κύπρο (1%), την Τσεχία, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (από 2% καθεμία).

Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα απουσιάζουν από την έρευνα.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.