Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Δράσεις για την τουριστική προβολή της Κρήτης

Δράσεις για την τουριστική προβολή της Κρήτης

Αποφάσεις για δράσεις τουριστικής προώθησης έλαβαν η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Ειδικότερα:

– Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου) ανέθεσε στην εταιρεία ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε το έργο της ανατύπωσης υλικού τουριστικής προβολής έναντι του ποσού των 7.276 με ΦΠΑ.

– Ο Δήμος Αγίου Νικολάου  ενέκρινε την προμήθεια έκδοσης νέων διαφημιστικών εντύπων έναντι  του ποσού των 15.900 ευρώ και την έκδοση νέου θεματικού χάρτη έναντι του ποσού των 2.400  ευρώ συν από την εταιρεία  Γ.ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Δ/ΧΟΙ Α.Β.Ε. –ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ. Επίσης, ενέκρινε την έκδοση λευκώματος για τον Δήμο έναντι του ποσού των 14.500 ευρώ από την εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – “ΕΝ ΤΥΠΩ”.

– Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων) ενέκρινε στο πλαίσιο του έργου “Εκπόνηση Μελέτης Προορισμού για την προώθηση του Ηρακλείου ως Τουριστικό Προορισμό” τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου (14.800 ευρώ)  για το οικονομικό έτος 2018. Επίσης, ενέκρινε και τον ετήσιο προϋπολογισμό (15.000 ευρώ)  του έργου “Μελέτη Τουριστικής Ζήτησης και Προφίλ Επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης”.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.