Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχειακές επενδύσεις

Πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχειακές επενδύσεις

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας οι πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε την χορήγηση της πρώτης δόσης ποσού 571.285,71 ευρώ, που αντιστοιχεί  στο 1/7 με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου των 3.999.000 ευρώ , ήτοι ποσοστό 43% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των 9.300.000 ευρώ, της επένδυσης της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  που αφορά στον ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας PORTO ANGELI 4 αστέρων που αναβαθμίζεται σε 5 αστέρων στην περιοχή Στεγνά, του Δήμου Αρχαγγέλου Ρόδου.

Παράλληλα, το υπουργείο ενέκρινε την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης της «ΚΑΣΟΣ Α.Ε.»  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων δυναμικότητας 225 δωματίων, 450 κλινών στη θέση «ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΦΩΤΗ» του Δ. Καρπάθου, ύψους 16.487.683,56 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 8.243.841,78 ευρώ  που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Με την απόφαση, εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 2.641.341,78 ευρώ , ποσό το οποίο προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους 8.243.841,78 ευρώ όπως αυτό οριστικοποιείται, αφού αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ποσό ύψους 5.602.500 ευρώ.

Τέλος, το Υπουργείο ενέκρινε την καταβολή ποσού 157.181,14 ευρώ στην εταιρεία«CASA DELFINO AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ως πρώτη δόση της επιχορήγησης ύψους 1.100.268,00 ευρώ, ήτοι το 39% του συνολικού κόστους της επένδυσης ποσού  2.821.200 ευρώ, για την αναβάθμιση παραδοσιακής μονάδας από την κατηγορία των 3 αστέρων στην κατηγορία των 5 αστέρων καθώς και τη μετατροπή όμορου κτιρίου σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Χανιά.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.