Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Τουρισμός και μεταφορές ενίσχυσαν τις ελληνικές εξαγωγές το 2017

Τουρισμός και μεταφορές ενίσχυσαν τις ελληνικές εξαγωγές το 2017

Σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2015, 2016) κατέγραψαν το 2017 οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο της Eurobank. Οι κλάδοι με την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση των εξαγωγών (σε πραγματικούς όρους) ήταν αυτοί του τουρισμού και των μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στο Τεύχος «7 Ημέρες Οικονομία», οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν στα €52,2 δισ. σε τρέχουσες τιμές το 11μηνο Ιαν – Νοε 2017 σημειώνοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 13,9% ή €6,4 δισ.

Η συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών ήταν οριακά υψηλότερη από την αντίστοιχη των αγαθών.

 

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14% ή €3,1 δισ. (από €22,3 στα €25,4 δισ.) και το αντίστοιχο μέγεθος για τις εξαγωγές υπηρεσιών ήταν 13,7% ή €3,2 δισ. (από €23,6 στα €26,9 δισ.). Σε ότι αφορά τις ετήσιες μεταβολές στις επί μέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών τα στοιχεία είχαν ως εξής: αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία (αγαθά χωρίς Κ&Π) +9,3% ή +€1,6 δισ. (από €16,6 στα €18,2 δισ.), καύσιμα +28,0% ή +1,5 δισ. (από €5,5 δισ. στα €7,0 δισ.), ταξιδιωτικές υπηρεσίες +10,7% ή +€1,4 δισ. (από €13 δισ. στα €14,4 δισ.), υπηρεσίες μεταφορών +17,6% ή +€1,2 δισ. (από €7,1 δισ. στα €8,3 δισ.), λοιπές υπηρεσίες +17,5% ή +€0,6 δισ. (από €3,5 στα €4,1 δισ.) και πλοία +15% ή +€21,6 εκατ. (από €143,7 στα €165,2 εκατ.).

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση κατά €355,2 εκατ. το 11μηνο Ιαν – Νοε 2017. Η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €2.164,7 εκατ. και της μείωσης του ισοζυγίου αγαθών κατά -€1.809,5 εκατ. Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο του παρόντος τεύχους, οι κατηγορίες των υπηρεσιών τουρισμού και μεταφορών αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών το 11μηνο Ιαν – Νοε 2017. Η πρώτη κατηγορία ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά €1.513,3 εκατ. και η δεύτερη κατά €691,9 εκατ. Στην κατηγορία των λοιπών υπηρεσιών σημειώθηκε πτώση -€40,4 εκατ. Τέλος, οι ετήσιες μεταβολές των επί μέρους ισοζυγίων του τομέα των αγαθών είχαν ως εξής: καύσιμα -€951,8 εκατ., αγαθά χωρίς Κ&Π – €780,7 εκατ. και πλοία -€77,0 εκατ.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.