Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Το όραμα της Airbnb μέχρι και τον επόμενο αιώνα!

Το όραμα της Airbnb μέχρι και τον επόμενο αιώνα!

Τους τρόπους με τους οποίους θα μετατραπεί σε μια εταιρία του 21ου αιώνα, με ατέλειωτο ορίζοντα δραστηριότητας και με θετικό κοινωνικό στίγμα αποκαλύπτει η Airbnb, ανακοινώνοντας τα γενικά χαρακτηριστικά του οράματός της.

Όπως επισημαίνει σε ανοιχτή επιστολή του ο συνιδρυτής, CEO και επικεφαλής της Κοινότητας της Airbnb, Brian Chesky, «το όραμά μας περιλαμβάνει την αντίληψη για το σπίτι ως ουσιαστική έννοια και όχι ως χώρο του σπιτιού, για κάθε πόλη ως χωριό, για κάθε τετράγωνο ως κοινότητα και για κάθε κουζίνα ως συζήτηση. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος της Airbnb. Μάλλον δεν θα τον πετύχουμε ποτέ πλήρως, αλλά θα πεθάνουμε προσπαθώντας για αυτό».

Η εταιρία, τονίζει, στοχεύει να αποκτήσει ατέλειωτο ορίζοντα στρατηγικής, αντιπροσωπεύοντας τον 21ο αιώνα και στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα οφέλη, καθώς το όραμα για μια εταιρία είναι ένα σημείο που στην ουσία είναι άπιαστο.

Οι εταιρίες που στοχεύουν σε πεπερασμένο ορίζοντα, δίνουν έμφαση στους τρόπους με τους οποίους θα υπερέχουν στον ανταγωνισμό ικανοποιώντας βραχυπρόθεσμους στόχους. Όμως, η δραστηριότητα δεν είναι πεπερασμένη, όπως στα σπορ με χρονόμετρο.

Αυτό δε σημαίνει ότι οι ξεκάθαροι στόχοι δεν είναι σημαντικοί ή ότι θα πρέπει να χαθεί η αίσθηση του επείγοντος και να αποφεύγονται δύσκολες αποφάσεις.

Η επιτυχία σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθεί να είναι σημαντική εφόσον προωθεί το όραμα της εταιρίας. Σημαίνει ότι ο στόχος πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το όραμα.

Στην Airbnb πιστεύουν ότι μια εταιρία θα πρέπει να επιβιώσει και τον επόμενο αιώνα, όχι απλώς τα επόμενα χρόνια και από οργανισμός του 21ου αιώνα να γίνει οργανισμός του 22ου αιώνα.

Με τη στρατηγική ατέλειωτου ορίζοντα, μια εταιρία μπορεί να έχει περισσότερο θάρρος, να αναλαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες για αυτά που κάνει και να δημιουργεί αλλαγές με βάθος χρόνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τις 22 Φεβρουαρίου, η Airbnb θα καθιερώσει πολλές ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε εφαρμογή αυτό το όραμα, ανακοινώνοντας το επόμενο κεφάλαιο στην ενίσχυση εντός μοντέλου με πρωταγωνιστές τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με σημαντικές βελτιώσεις υπηρεσιών βασισμένα στον ατέλειωτο ορίζοντα στρατηγικής.

Επιπλέον, πέρα από την εκπλήρωση του οράματος, μια επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την Airbnb, να διασφαλίζει ότι το όραμα αυτό είναι προς όφελός της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις για 3 μετόχους της δραστηριότητες της τουριστικής μίσθωσης, της εταιρίας (υπάλληλοι και μέτοχοι), της κοινότητας (επισκέπτες και ιδιοκτήτες) και της κοινωνίας.

Η Airbnb τονίζει τη σημασία που δίνει στην αρμονία μεταξύ των 3 αυτών μετόχων. Έτσι, η εταιρία πρέπει να παραμείνει σε καθορισμένες αξίες και στο πάθος για προσφορά υπηρεσιών, πρέπει να αντιμετωπίζει την κοινότητά της ως συνεργάτες και να εξυπηρετεί και να ενισχύει τις τοπικές κοινότητες διευρύνοντας την ποικιλότητα και την αποδοχή στον κόσμο.

Το Μάρτιο, θα ανακοινωθεί η πρώτη ετήσια έκθεση Μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζονται τα κριτήρια με τα οποία η Airbnb θα είναι υπόλογη απέναντι στους μετόχους της. Θα παρουσιασθούν επίσης στοιχεία που θα πρέπει να αποδεικνύουν την πρόοδο προς την κατεύθυνση της μετατροπής σε μια εταιρία του 21ου αιώνα.

Μέρος της διαμόρφωσης μιας εταιρίας του 21ου αιώνα είναι ένα ΔΣ που θα μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή του οράματος για τον 21ο αιώνα και στην θεσμοθέτηση των προθέσεων του οργανισμού. Έτσι, στο ΔΣ προστίθεται ο Ken Chenault ως ο πρώτος ανεξάρτητος διευθυντής στην Airbnb.

H Αirbnb συμφωνεί με την πολιτική της American Express, με ιστορία 168 χρόνων, ότι οι εταιρίες χρειάζεται να επιδεικνύουν αξίες, χαρακτήρα και επάρκεια σήμερα, περισσότερο από ποτέ. Οι εταιρίες υπάρχουν επειδή η κοινωνία τους το επιτρέπει και όχι επειδή το δικαιούνται και γι’ αυτό έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να βοηθούν στη βελτίωση της κοινωνίας.

Τέλος, η εταιρία διευρύνθηκε όχι από μόνη αλλά εξαιτίας της συμβολής των ιδιοκτητών και της κοινότητάς της, κάτι που δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί και ότι κατά 99% είμαστε όλοι ίδιοι όσον αφορά τις ανάγκες μας. Γι ‘ αυτό, εκτιμά η Αirbnb, επικράτησε το μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.