Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Απαιτήστε αποζημίωση για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της πτήσης σας

Απαιτήστε αποζημίωση για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της πτήσης σας

Οι πτήσεις καθυστερούν συχνά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να το αποδεχτείτε. Ίσως έχετε δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση έως 600 € εάν η πτήση σας καθυστέρησε, ακυρώθηκε ή υπερκρατήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

 

Οι πτήσεις καθυστερούν συχνά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να το αποδεχτείτε. Ο νόμος της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών είναι επίσημα γνωστός ως Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

Αυτό είναι πολύ μεγάλο σαν έκφραση οπότε για λόγους συντόμευσης το αποκαλούμε ως ΕΚ 261. Είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος που απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να αποζημιώνουν τους επιβάτες για μεγάλες καθυστερήσεις, ακυρώσεις και σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε πτήσεις της ΕΕ που είναι επιλέξιμοι βάσει του κανονισμού ΕΚ 261 θα πρέπει να λάβουν έως και 600 EUR ως αποζημίωση για καθυστερήσεις πτήσεων άνω των τριών ωρών. Ας πούμε πως ουδέν κακόν αμιγές καλού!

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.