Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Σχεδόν 200 ευρώ υψηλότερη η μέση δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο έναντι της Ελλάδας

Σχεδόν 200 ευρώ υψηλότερη η μέση δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο έναντι της Ελλάδας

Σημαντικά υψηλότερη ήταν η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο στο διάστημα Ιανουαρίου-Νομεβρίου 2017, σε σχέση με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η μέση δαπάνη στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα 723,03 ευρώ έναντι 525,3 ευρώ στην χώρα μας, περίπου 198 ευρώ, δηλαδή υψηλότερα.

Ειδικά το Νοέμβριο η  μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας η μέση δαπάνη των τουριστών για τον Νοέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στα 618,68 ευρώ έναντι 281 ευρώ που ήταν στην χώρα μας με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο έφθασαν σε 2,58 δις. ευρώ έναντι  2,31 δις. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Για τον Νοέμβριο τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 89,5 εκατ. σε σύγκριση με 83,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 6,8%.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.