Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Ημερίδα: Τουρισμός, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις

Ημερίδα: Τουρισμός, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις

Η εταιρία Miele διοργανώνει ημερίδα με θέμα την ανάπτυξη του τουρισμού και την διατήρηση της αειφορίας.

Η Μiele παράγει ποιοτικές ηλεκτρικές συσκευές πιστοποιημένες τόσο οι ιδίες όσο και οι διαδικασίες παραγωγής τους από διεθνείς οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και καλεί σε συζήτηση ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς όπου ελέγχουν, πιστοποιούν και παρέχουν πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη.

Όντας ο τουριστικός τομέας μέγιστου ενδιαφέροντος για την εταιρία, η συζήτηση θα αποτελέσει εφαλτήριο για

· Καλλιέργεια της αντίληψης εξοικονόμησης κόστους προερχόμενου από την κατανάλωση ευαίσθητων πόρων

· Αναγνώριση από τους επαγγελματίες του τουρισμού ότι η περιβαλλοντική ποιότητα είναι ουσιώδης για ένα ανταγωνιστικό προϊόν

· Μεθοδολογίες μείωσης της επίδρασης της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.

Επειδή ο όρος αειφορία άπτεται σε πολλούς τομείς, έμφαση θα δοθεί στους φυσικούς πόρους ενέργεια, νερό, ατμόσφαιρα.

Οι εισηγητές και ο τομέας ενδιαφέροντος τους θα αποτελέσει τους άξονες συζήτησης. Την περιφέρεια Κρήτης θα εκπροσωπήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας ο κος Νίκος Καλογερής, τον Δήμο Χανίων ο κος Τάσος Βάμβουκας και το Πολυτεχνείο Κρήτης ο καθηγητής κος Θεοχάρης Τσούτσος.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν εφαρμοσμένες μελέτες για τα «Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

Η διοργάνωση γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ημερομηνία: Σάββατο 03.03.2018

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), Μεγάλο Αρσενάλι

17:30: Προσέλευση – Εγγραφές

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.