Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

6 νέα Πρότυπα Ελληνικού Πρωινού (βίντεο)

6 νέα Πρότυπα Ελληνικού Πρωινού (βίντεο)

Το Ελληνικό Πρωινό, συνεχίζοντας την ανάπτυξή του και το 2017, μετέφερε την φιλοσοφία του και τις αξίες του σε 6 νέες περιοχές της χώρας. Αυτή τη χρονιά ο Πόρος, η Πρέβεζα, η Πάρος, η Μήλος, η Ίος και η Κάλυμνος παρουσίασαν δείγματα της γαστρονομικής τους κληρονομιάς και δημιούργησαν τα τοπικά τους νέα Πρότυπα Ελληνικού Πρωινού, που ανήλθαν αισίως στον συνολικό αριθμό των 41.

Οι εκδηλώσεις στις περιοχές αυτές – όπως και στις προηγούμενες 35 περιοχές – ήταν μια ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες να γνωρίσουν τη σπουδαιότητα της δράσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, να χαρούν τον πλούτο της γαστρονομικής τους παράδοσης και να αντιληφθούν τον ρόλο που μπορεί να παίξει η γαστρονομία στην συγκρότηση της τουριστικής ταυτότητας κάθε τόπου. Και φυσικά να επιβεβαιώσουν τον ρόλο των ελληνικών ξενοδοχείων ως πρεσβευτές της ελληνικής γαστρονομίας.

Η ένταξη των ξενοδοχείων στο πρόγραμμα συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς και ο αριθμός των ξενοδοχείων, που εντάχθηκαν από την αρχή της δράσης, ξεπέρασε τα 900, ενώ για να θωρακιστεί ο θεσμός, αλλά και για να αντιμετωπισθεί με αξιοπιστία η συμμετοχή του Ελληνικού Πρωινού στη διαδικασία αστεροποίησης των ξενοδοχείων, ξεκίνησαν και οι πρώτες πιστοποιήσεις.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.