Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Τουρισμός: 6 στους 10 ταξιδιώτες επηρεάζονται από την TripAdvisor στις κρατήσεις

Τουρισμός: 6 στους 10 ταξιδιώτες επηρεάζονται από την TripAdvisor στις κρατήσεις

To 60% των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, και το 67% των αμερικανών, επηρεάζονται από την TripAdvisor κατά τη διαδικασία κράτησης διακοπών.

Αυτό δείχνει έρευνα που διενήργησε η comScore για λογαριασμό της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο σε 12 μεγάλες τουριστικές αγορές στον κόσμο, διερευνώντας τα στοιχεία αναζητήσεων και ταξιδιωτικών κρατήσεων μέσω διαδικτύου κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2017, αποκαλύπτοντας το μονοπάτι που οδηγεί σε κράτηση.

Τα πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο μέσος ταξιδιώτης αναζητά προορισμό ταξιδίου τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αναχώρηση. Κατά την περίοδο αυτή, η επιρροή της TripAdvisor στις αποφάσεις κράτησης ξενοδοχείου και πτήσης είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Συγκεκριμένα, ο μέσος χρήστης που κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο κάνει αναζήτηση για 89 ημέρες πριν την κράτηση, επισκέπτεται 34 ιστοσελίδες και 182 σελίδες.

Την TripAdvisor επισκέπτεται το 74% του συνόλου των ταξιδιωτών από τις αγορές που μελετήθηκαν, οι οποίοι στη συνέχεια κάνουν κράτηση στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

Το 25% του συνόλου της ώρας που δαπανάται για αγορές ξοδεύεται στην TripAdvisor.

Το TripAdvisor παραμένει το κορυφαίο site και εφαρμογή στην αναζήτηση διακοπών πριν την κράτηση για όλες τις αγορές που μελετήθηκαν.

Μετά την TripAdvisor ακολουθούν σε συχνότητα χρήσης προ κράτησης οι πλατφόρμες Booking.com, Trivago, Hotels.com και Expedia.

Οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες προ κράτησης

TripAdvisor | 70%

Booking.com | 45%

Trivago | 28%

Hotels.com | 23%

Expedia | 22%

Η επιρροή της TripAdvisor στην απόφαση κράτησης των ταξιδιωτών αφορά όλο το φάσμα υπηρεσιών από την κράτηση σε ξενοδοχείο, σε τουριστικό γραφείο και αεροπορική ιστοσελίδα.

Ποσοστό των αγοραστών διακοπών που επισκέπτονται την TripAdvisor

Πού γίνεται η συναλλαγή | Ποσοστό

Ξενοδοχειακό site | 74%

Online τουριστικό γραφείο | 67%

Σελίδα αεροπορικής εταιρίας | 61%

Οι ταξιδιώτες που δεν έχουν αποφασίσει για τον προορισμό, νιώθουν πιο άνετα να προβαίνουν σε αναζητήσεις χωρίς συγκεκριμένο brand ή προορισμό.

Κατά τις πρώτες αναζητήσεις για διακοπές, οι ταξιδιώτες έχουν τις εξής συνήθειες…

-Το 73% των πρώτων ερευνών στο διαδίκτυο από όλο τον κόσμο το 2017 ήταν γενικές χωρίς αναφορά σε brand ή προορισμό.

-Το αντίστοιχο ποσοστό τις ΗΠΑ φθάνει το 63%

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν την TripAdvisor σε κάποια φάση της αναζήτησης ταξιδίου είναι σημαντικά πιο ενεργοί κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς την κράτηση (σε όλες τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται) σε αντίθεση με τους χρήστες που δε χρησιμοποιούν την TripAdvisor.

Η διαδρομή προς την κράτηση στον κόσμο

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.