Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

WTTC: Δεκαετία τουριστικής άνθησης για την Ελλάδα

WTTC: Δεκαετία τουριστικής άνθησης για την Ελλάδα

Δεκαετία τουριστικής άνθησης για την Ελλάδα προβλέπει η έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Ταξιδίων, WTTC, για το 2018. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο τουρισμός το 2028 θα εισφέρει το 22,7% του ΑΕΠ στη χώρα μας, ενώ 1,26 εκατ. θέσεις εργασίας θα σχετίζονται άμμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018 η άμεση συμβολή του κλάδου θα φθάσει στο 5,6% του ΑΕΠ και το 2028 θα ανέλθει σε 21,3 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 9,1% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το 2017, η άμεση συμβολή των ταξιδίων και του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 14,3 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 8% του συνολικού ΑΕΠ.

Η συνολική συμβολή των ταξιδίων και του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας το 2017 κυμάνθηκε στα 35 δις. ευρώ, δηλαδή στο 19,7% του ΑΕΠ. Το 2018 αναμένεται να φθάσει στο 5,3% και να ανέβει κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, στα 52,8 δις. ευρώ ή στο 22,7% του ΑΠΕ της χώρας το 2028.

Το 2017, ο κλάδος στήριξε άμεσα 459.000 θέσεις εργασίας (12,2% στο σύνολο της απασχόλησης) στην Ελλάδα. Το 2018 το ποσοστό της απασχόλησης στον τουρισμό αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,2% και το 2028 κατά 2,1% φθάνοντας τις 592.000 θέσεις εργασίας. Θα αντιπροσωπεύει δηλαδή το 13,3% της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Η συνολική συμβολή του κλάδου στην απασχόληση στην Ελλάδα το 2017, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που σχετίζονται εμμέσως με τα ταξίδια και τον τουρισμό, ανήλθε στο 24,8% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα, δηλαδή διατήρησε 934.500 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,6% την εφετινή χρονιά με 987.000 θέσεις εργασίας και κατά 2,5% το 2028 με 1,26 εκατ. θέσεις εργασίας και ποσοστό 28,5% στο σύνολο της απασχόλησης στη χώρα.

Ο τουρισμός υπεύθυνος για 1 στις 5 νέες θέσεις εργασίας στον κόσμο το 2017

Παράλληλα, η έκθεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζει οτι μία στις 5 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στον κόσμο το 2017 αποδίδονται στον κλάδο ταξιδίων και τουρισμού. Ο κλάδος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία 7 εκατ. νέων θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο τη χρονιά που μας πέρασε, όπως αναφέρει η έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου του WTTC.

Το 2017, ο κλάδος των ταξιδίων και του τουρισμού, σε παγκόσμια κλίμακα, είχε ισχυρή ανάπτυξη 4,6%, δηλαδή 50% ταχύτερη σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας (η οποία είχε ανάπτυξη 3% το 2017).

Για 7η συνεχή χρονιά, ο κλάδος ταξιδίων και τουρισμού ξεπέρασε τους ρυθμούς της παγκόσμιας οικονομίας και το 2017 αποτέλεσε τον οικονομικό κλάδο με την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως (κατασκευές +4,2%, εμπόριο +3,4%, γεωργία, δασοκομία και αλιεία +2,6%, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες +2,5%).

Το 2017, η άμεση, έμμεση και επαγόμενη συμβολή των ταξιδίων και του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία ήταν…

*Συμβολή 8,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο παγκόσμιο ΑΕΠ (10,4%)

*313 εκατ. θέσεις εργασίας, 1 στις 10 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο

*Εξαγωγές 1,5 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ (6,5% του συνόλου των εξαγωγών, 28,8% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών)

*Επενδύσεις 882 δισ. δολαρίων ΗΠΑ (4,5% του συνόλου επενδύσεων)

Η Ευρώπη είχε ανάπτυξη 4,8% καθώς η ζήτηση για ταξίδια από μακρινές αγορές παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη, και συνοδεύτηκε από αύξηση της ζήτησης ενδοπεριφερειακά λόγω βελτίωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ, οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς είχαν αύξηση επιβατών της τάξης του 8,1% με πάνω από 1 δισ. επιβάτες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ο τουρισμός θα στηρίζει 400 εκατ. θέσεις εργασίας μέχρι το 2028

Οι εκτιμήσεις για το 2018 μιλούν για περαιτέρω ανάπτυξη, όμως σε χαμηλότερους ρυθμούς έναντι του 2017, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών πετρελαίου.

Μέχρι το 2028, η εκτίμηση είναι μέση ετήσια ανάπτυξη 3,8% ετησίως, ωστόσο μέχρι το 2028 ο κλάδος αναμένεται να στηρίζει πάνω από 400 εκατ. θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, που αντιστοιχεί σε 1 στις 9 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Μέσα στην ερχόμενη 10ετία εκτιμάται ότι ο κλάδος θα συμβάλει στο 25% της παγκόσμιας δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.