Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Άδεια για 5άστερο ξενοδοχείο με καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Κρήτη

Άδεια για 5άστερο ξενοδοχείο με καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Κρήτη

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου το αίτημα της εταιρείας HOTELLAS S.A. για τη χωροθέτηση νέου ξενοδοχειακού καταλύματος 5 αστέρων με καταφύγιο τουριστικών σκαφών, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της στη θέση «Κατεβατή», εκτός ορίων οικισμού Μπαλίου του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη.

Μεταξύ των όρων που ετέθησαν είναι και οι εξής:

-Να ολοκληρωθεί η σωστική ανασκαφική έρευνα στο βόρειο λόφο, προκειμένου στη συνέχεια να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και να διαμορφωθεί η πρόσβαση σε αυτές, σε συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

– Να ολοκληρωθεί ο ανασκαφικός έλεγχος σε άλλο λόφο, όπου έχουν αποκαλυφθεί ορύγματα εξόρυξης μεταλλεύματος και κατάλοιπα τοίχου, πιθανόν της πρώτης βυζαντινής περιόδου και με την πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, όπου και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

– Πριν την έναρξη κατασκευής των έργων να ειδοποιηθεί η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειμένου να ανελκύσει τη λίθινη άγκυρα και να περισυλλέξει όστρακα κεραμικής από τον όρμο.

– Η δαπάνη για την πραγματοποίηση των ως άνω αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών- συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου προσωπικού, το οποίο θα προσληφθεί σε συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγραμματιζόμενου έργου.

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.