Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Έρευνα: H TripAdvisor δημιουργεί το 10,3% των παγκόσμιων ταξιδιωτών δαπανών

Έρευνα: H TripAdvisor δημιουργεί το 10,3% των παγκόσμιων ταξιδιωτών δαπανών

Ισχυρή συμβολή στην παγκόσμια ταξιδιωτική οικονομία είχε το 2017 η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, TripAdvisor, ενώ την τελευταία 10ετία υποκίνησε την αύξηση ταξιδιωτικών δαπανών άνω του μέσου όρου στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, επιδρώντας επίσης στην αύξηση των ταξιδίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση που διενεργήθηκε από το Oxford Economics σε συνεργασία με την TripAdvisor, η συμβολή της πλατφόρμας το 2017 ανήλθε σε 546 δισ. δολάρια, δηλαδή είχε μερίδιο 10,3% στα 5,29 τρισ. δολάρια δαπανών που κατέγραψε η παγκόσμια ταξιδιωτική οικονομία την ίδια χρονιά.

Η πλατφόρμα υποκίνησε πάνω από 433 εκατ. ταξίδια το ίδιο έτος, εκ των οποίων τα 65 εκατ. στις ΗΠΑ.

Η έρευνα (συμπεριέλαβε τάσεις από την TripAdvisor συνδυάζοντας στοιχεία του ΠΟΤ και εθνικών και τοπικών στατιστικών αρχών) έδειξε ότι την τελευταία 10ετία οι δαπάνες που σχετίζονται με τα ταξίδια και υποκινήθηκαν από ιστοσελίδες που σχετίζονται με την TripAdvisor ξεπέρασαν τους ρυθμούς ανάπτυξης των δαπανών στον παγκόσμιο κλάδο ταξιδίων και τουρισμού. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι δαπάνες που υποκινήθηκαν από την TripAdvisor παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση 7,4%, έναντι 3% που ήταν η μέση ανάπτυξη των δαπανών στον τουριστικό κλάδο.

Ακόμη και σε περίοδο κρίσης, το 2009, όταν οι παγκόσμιες ταξιδιωτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,3%, οι δαπάνες που υποκινήθηκαν από την TripAdvisor ξεπέρασαν σε επιδόσεις την τάση αυτή.

Η επιρροή της TripAdvisor παρουσίασε αύξηση σε όλους τους προορισμούς του κόσμου την περασμένη 10ετία, τόσο σε ανερχόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές.

Επίσης, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η TripAdvisor προκάλεσε την πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδίων, κάτι που φαίνεται κυρίως στην αύξηση διανυκτερεύσεων και δαπανών παρά στις τουριστικές αφίξεις. Για το 2017, η πλατφόρμα προκάλεσε τη δημιουργία επιπλέον 80,3 δισ. ταξιδιωτικών δαπανών, 502,7 εκατ. επιπλέον διανυκτερεύσεων και 32,2 εκατ. ταξιδίων επιπλέον σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τον πίνακα…

Η κατηγορία ταξιδίων ξεπερνά όλες τις υπόλοιπες καταναλωτικές δαπάνες παγκοσμίως και η TripAdvisor δεν εμπνέει απλώς ταξίδια αλλά προκαλεί την πραγματοποίηση περισσότερων, ιδιαίτερα με το να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να ταξιδεύουν για περισσότερες ημέρες και να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς, δήλωσε ο διευθυντής στρατηγικών στατιστικών της TripAdvisor, κ. Charlie Ballard.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις κριτικές της TripAdvisor προκαλούν επιπλέον ταξίδια σε όλο τον κόσμο και μάλιστα σε νέους προορισμούς. Οι κριτικές και οι αξιολογήσεις ενθαρρύνουν μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια σε νέους προορισμούς και ξενοδοχεία. Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρήματα κατανοώντας καλύτερα την ποιότητα του προορισμού μέσα από τις πληροφορίες της πλατφόρμας. Υπάρχει καθαρός θετικός αντίκτυπος καθώς νέα ταξίδια και μεγαλύτερες διαμονές εξισορροπούνται από την εξοικονόμηση κόστους. Οι δαπάνες ανά ταξίδι αυξάνονται ενώ οι ημερήσιες δαπάνες πέφτουν.

Όσον αφορά το πώς η ταξιδιωτική οικονομία κατανέμεται σε διαφορετικούς κλάδους,  η έρευνα έδειξε τα εξής…

Ενώ η ταξιδιωτική οικονομία της Β. Αμερικής παρουσιάζει αύξηση 25% την τελευταία 10ετία, η αγορά της Ασίας-Ειρηνικού έχει ανάπτυξη 130%. Αντίθετα, η δυτική Ευρώπη έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Βέβαια, σχεδόν τα μισά διεθνή ταξίδια γίνονται προς Ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ οι προορισμοί της Ασίας-Ειρηνικού έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ταξιδίων.

Ισχυρή συμβολή στην παγκόσμια ταξιδιωτική οικονομία είχε το 2017 η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, TripAdvisor, ενώ την τελευταία 10ετία υποκίνησε την αύξηση ταξιδιωτικών δαπανών άνω του μέσου όρου στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, επιδρώντας επίσης στην αύξηση των ταξιδίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση που διενεργήθηκε από το Oxford Economics σε συνεργασία με την TripAdvisor, η συμβολή της πλατφόρμας το 2017 ανήλθε σε 546 δισ. δολάρια, δηλαδή είχε μερίδιο 10,3% στα 5,29 τρισ. δολάρια δαπανών που κατέγραψε η παγκόσμια ταξιδιωτική οικονομία την ίδια χρονιά.

Η πλατφόρμα υποκίνησε πάνω από 433 εκατ. ταξίδια το ίδιο έτος, εκ των οποίων τα 65 εκατ. στις ΗΠΑ.

Η έρευνα (συμπεριέλαβε τάσεις από την TripAdvisor συνδυάζοντας στοιχεία του ΠΟΤ και εθνικών και τοπικών στατιστικών αρχών) έδειξε ότι την τελευταία 10ετία οι δαπάνες που σχετίζονται με τα ταξίδια και υποκινήθηκαν από ιστοσελίδες που σχετίζονται με την TripAdvisor ξεπέρασαν τους ρυθμούς ανάπτυξης των δαπανών στον παγκόσμιο κλάδο ταξιδίων και τουρισμού. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι δαπάνες που υποκινήθηκαν από την TripAdvisor παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση 7,4%, έναντι 3% που ήταν η μέση ανάπτυξη των δαπανών στον τουριστικό κλάδο.

(Διαβάστε ακόμα: Η σημαντικότητα του Tripadvisor για την τουριστική μας επιχείρηση)

Ακόμη και σε περίοδο κρίσης, το 2009, όταν οι παγκόσμιες ταξιδιωτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,3%, οι δαπάνες που υποκινήθηκαν από την TripAdvisor ξεπέρασαν σε επιδόσεις την τάση αυτή.

Η επιρροή της TripAdvisor παρουσίασε αύξηση σε όλους τους προορισμούς του κόσμου την περασμένη 10ετία, τόσο σε ανερχόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές.

Επίσης, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η TripAdvisor προκάλεσε την πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδίων, κάτι που φαίνεται κυρίως στην αύξηση διανυκτερεύσεων και δαπανών παρά στις τουριστικές αφίξεις. Για το 2017, η πλατφόρμα προκάλεσε τη δημιουργία επιπλέον 80,3 δισ. ταξιδιωτικών δαπανών, 502,7 εκατ. επιπλέον διανυκτερεύσεων και 32,2 εκατ. ταξιδίων επιπλέον σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τον πίνακα…

Η κατηγορία ταξιδίων ξεπερνά όλες τις υπόλοιπες καταναλωτικές δαπάνες παγκοσμίως και η TripAdvisor δεν εμπνέει απλώς ταξίδια αλλά προκαλεί την πραγματοποίηση περισσότερων, ιδιαίτερα με το να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να ταξιδεύουν για περισσότερες ημέρες και να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς, δήλωσε ο διευθυντής στρατηγικών στατιστικών της TripAdvisor, κ. Charlie Ballard.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις κριτικές της TripAdvisor προκαλούν επιπλέον ταξίδια σε όλο τον κόσμο και μάλιστα σε νέους προορισμούς. Οι κριτικές και οι αξιολογήσεις ενθαρρύνουν μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια σε νέους προορισμούς και ξενοδοχεία. Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρήματα κατανοώντας καλύτερα την ποιότητα του προορισμού μέσα από τις πληροφορίες της πλατφόρμας. Υπάρχει καθαρός θετικός αντίκτυπος καθώς νέα ταξίδια και μεγαλύτερες διαμονές εξισορροπούνται από την εξοικονόμηση κόστους. Οι δαπάνες ανά ταξίδι αυξάνονται ενώ οι ημερήσιες δαπάνες πέφτουν.

Όσον αφορά το πώς η ταξιδιωτική οικονομία κατανέμεται σε διαφορετικούς κλάδους,  η έρευνα έδειξε τα εξής…

Ενώ η ταξιδιωτική οικονομία της Β. Αμερικής παρουσιάζει αύξηση 25% την τελευταία 10ετία, η αγορά της Ασίας-Ειρηνικού έχει ανάπτυξη 130%. Αντίθετα, η δυτική Ευρώπη έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Βέβαια, σχεδόν τα μισά διεθνή ταξίδια γίνονται προς Ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ οι προορισμοί της Ασίας-Ειρηνικού έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ταξιδίων.

Άλλα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν:

-Οι δαπάνες εσωτερικού τουρισμού ανέρχονται σε 3,89 τρισ. δολάρια ετησίως, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων τουριστικών δαπανών.

-Tα διεθνή ταξίδια αναμένεται να γίνουν πιο σημαντικά καθώς ο πλούτος των νοικοκυριών συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία στις ανερχόμενες αγορές, με μεγαλύτερο ποσοστό τους να είναι σε θέση να καλύψει το κόστος για διεθνή ταξίδια.

-Σχεδόν ένας στους 10 εργαζομένους παγκοσμίως στηρίζεται από την τουριστική δραστηριότητα.

-Η δυτική Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό (10,5%) του τουρισμού στο ΑΕΠ της περιοχής, και ακολουθούν η Aσία-Ειρηνικός, η Λατινική Αμερική/Καραϊβική, η Μέση Ανατολή, η Β. Αμερική, η Αφρική και οι Ανερχόμενες περιοχές της Ευρώπης.

-Αντίστοιχα η δυτική Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη συμβολή του τουρισμού, άμεση και έμμεση, στην απασχόληση (μερίδιο 12% στην απασχόληση). Ακολουθεί η Β. Αμερική, η Ασία-Ειρηνικός, η Λατινική Αμερική/Καραϊβική, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και οι Ανερχόμενες περιοχές της Ευρώπης.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.