Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Μινωικές Γραμμές: Στα 15,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών από Ιανουάριο έως Μάρτιο

Μινωικές Γραμμές: Στα 15,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών από Ιανουάριο έως Μάρτιο

Η Εταιρεία Μινωικές Γραμμέα Α.Ν.Ε., ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών της αποτελεσμάτων για το α΄ τρίμηνο 2018.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, η Εταιρεία σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 15,5 εκατ,  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 5,1 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1,7 εκατ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το πρώτο τρίμηνο του έτους να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων συγκριτικά με τα άλλα τρίμηνα του έτους.

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.