Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Τουρισμός 2025: Ποιά προσόντα θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις μπροστά στον ανταγωνισμό

Τουρισμός 2025: Ποιά προσόντα θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις μπροστά στον ανταγωνισμό

H επόμενη γενιά ηγετών στον τουρισμό πρέπει να διαθέτει ισχυρή αντίληψη σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και τεχνολογίας, αποκαλύπτει έκθεση της διεθνούς εταιρίας εκπαίδευσης στελεχών, Spencer Stuart.

Η έκθεση, με τίτλο «Travel 2025: How Digital Transformation and Global Growth are Redefining Leadership Roles», διενεργήθηκε από το τμήμα Hospitality & Leadership της εταιρίας και διερεύνησε τις δεξιότητες που θα χρειάζονται οι ηγέτες της τουριστικής βιομηχανίας το 2025.

Εκτός από την τεχνολογία και τα δεδομένα, θα απαιτείται πιο ευρεία διεθνής εμπειρία προκειμένου να διαμορφώνεται ανάλογα η κάθε επιχείρηση στον τουρισμό και να ανταγωνίζεται με επάρκεια επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία  αλλά και τις αλλαγές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων και των πελατών.

Για τις ανάγκες της έκθεσης, η εταιρία διεξήγαγε συνεντεύξεις με ηγέτες από τους κλάδους των αερομεταφορών, της φιλοξενίας, των επίγειων μεταφορών και των οργανωμένων ταξιδίων προκειμένου να εντοπίσει τις κορυφαίες τάσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην ταξιδιωτική βιομηχανία μέσα στην ερχόμενη δεκαετία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι μελλοντικοί ηγέτες στον τουρισμό θα χρειαστεί να έχουν τις ακόλουθες δεξιότητες…

-Να διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις τους με τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογιών, των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και με τον καθορισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

-Να καθοδηγούν ένα όλο και διαφοροποιημένο πολιτισμικά εργατικό δυναμικό και να εξυπηρετούν επισκέπτες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από όλες τις αγορές.

-Να καταργούν τα τμηματικά σιλό, δημιουργώντας ενιαίες επιχειρηματικές μονάδες και προωθώντας τη διαλειτουργική συνεργασία

-Να ισχυροποιούν τις ομάδες, ιδίως εκείνες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες, με δεδομένα και πηγές ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο

-Να εξασφαλίζουν νέες συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ταξιδιωτικό οικοσύστημα ώστε να προσφέρουν στους πελάτες εμπειρίες με συνέχεια.

-Να οικοδομούν μια κουλτούρα της εταιρίας που θα ενθαρρύνει την εξεύρεση νέων τρόπων σκέψης, την ανάληψη ρίσκου και τη γρήγορη αντιμετώπιση των αποτυχιών.

Οι τάσεις που προέκυψαν όσον αφορά συγκεκριμένους κλάδους είναι οι ακόλουθες….

Αερομεταφορές

-Η πρόσφατη παγίωση και βελτίωση των τιμών καυσίμων δίν0ουν τη δυνατότητα στους αερομεταφορείς να επενδύουν στις υποδομές και την τεχνολογία.

-Οι αερομεταφορείς με βάση στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα, χρησιμοποιούν την τεχνολογία προκειμένου να διασφαλίζουν ομαλή εμπειρία πελάτη.

Επίγειες μεταφορές

-Τα οχήματα χωρίς οδηγό θα φέρουν την επανάσταση στη βιομηχανία και οι εταιρίες με πιο εξελιγμένη φιλοσοφία ετοιμάζονται για αλλαγές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

-Η τεχνολογία χρησιμοποιείται προκειμένου να περιορίσει ή να εκπαιδεύσει εκ νέου το εργατικό δυναμικό με την αντίληψη ότι πρέπει να έχουν υψηλές αποδόσεις με περιορισμένο κόστος.

Ξενοδοχεία

-Στο χώρο του ανταγωνισμού, απαιτείται μεγαλύτερη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες.

-Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Οργανωμένα ταξίδια

-Οι ταξιδιωτικές εταιρίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία και έναν πλούτο δεδομένων πελατών προκειμένου να δημιουργήσουν εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίονται στις ανάγκες του ταξιδιώτη, ακόμη κι αν ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει τι χρειάζεται!

-Οι εταιρίες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, συνάπτουν συνεργασίες με ψηφιακούς παίκτες προκειμένου να αναβαθμίσουν την προσφορά τους και αναπτύσσουν επώνυμα ξενοδοχεία που είναι ελκυστικά για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.