Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Στα €100 δισ. οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις την 8ετία της κρίσης

Στα €100 δισ. οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις την 8ετία της κρίσης

Τα 100 δισ. ευρώ αγγίζουν οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις, τα έσοδα που εισέρρευσαν στη χώρα από τους ξένους τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, στα οκτώ χρόνια της κρίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιχειρώντας την «οικονομική ακτινογραφία» του κλάδου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Ρέτσος ανέφερε, στην ανοικτή συνεδρίαση του ΣΕΤΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 26ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, ότι παρά τις ανησυχίες που δικαίως υπήρχαν, κυρίως για το κομμάτι των εσόδων και των επιπτώσεων της υπερφορολόγησης, τα αποτελέσματα και το 2017 είναι απολύτως ικανοποιητικά.

«Όλα τα στοιχεία, όλοι οι αριθμοί – που δεν λένε πάντα ολόκληρη την αλήθεια – μας δικαιώνουν. Το 2017 η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,4%, αγγίζοντας τους 30,1 εκατ. τουρίστες.

Ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέρσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2016.
Η συνολική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ, από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017.

Παράλληλα, ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3%.

Το εντυπωσιακό όμως στοιχείο, που αποδεικνύει τη μεγάλη διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στην οικονομία, είναι ότι για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ.

Στις Περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία άνω του 47,4% του ΑΕΠ αυτών των περιοχών.

Οι τρεις αυτές Περιφέρειες, έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες παρουσιάζει ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στο 16,9% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,2% και 44,8%, ενώ αποτελεί τον βασικό μοχλό τα τελευταία χρόνια για τη μείωση της ανεργίας.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι το 2017, ο τουριστικός τομέας με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Οι εισπράξεις αυτές, είναι ίσες με το 74% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.
Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων αγγίζει το 82% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων, πλην πλοίων και καυσίμων».

Ο τουρισμός, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, είναι το ισχυρό πλεονέκτημα που έχει η πατρίδα μας, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, όταν τον προσεχή Αύγουστο λήξει το πρόγραμμα στήριξης και αλλάξουμε επιτέλους κεφάλαιο. «Αυτό όμως το πλεονέκτημα χρειάζεται ενίσχυση και περαιτέρω εξέλιξη.

Χρειάζεται περισσότερος και ουσιαστικότερος διάλογος, μεγαλύτερη και ενεργητικότερη συμμετοχή μας στην χάραξη του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας και φυσικά ένα πλαίσιο αρχών που θα διέπει μια σύγχρονη εθνική τουριστική πολιτική. Εμείς, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργητικά και αποφασιστικά σε μια τέτοια διαδικασία.

Ένα τέτοιο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον τουρισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει 12 συγκεκριμένα βήματα:

1. Πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ως αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης,
2. Κεντρικό επιτελικό συντονισμό συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων,
3. Μείωση φορολογικών συντελεστών και επιτέλους ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο,
4. Λειτουργία ενός ευέλικτου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
5. Συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που τόσο αρνητικά λειτουργεί στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων,
6. Δημιουργία εθνικού χωροταξικού πλαισίου και σαφές πλαίσιο χρήσεων γης,
7. Πολιτικές υποστήριξης επενδύσεων και προσέλκυσης κεφαλαίων,
8. Στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα, ιδίως της νέας επιχειρηματικότητας,
9. Διασφάλιση της αρχής της ασφάλειας δικαίου,
10. Προστασία περιβάλλοντος και αειφόρα τουριστική ανάπτυξη,
11. Καλλιέργεια μιας νέας ισχυρής τουριστικής συνείδησης,
12. Αναβάθμιση του brand name Ελλάδα και προώθηση ελληνικών προορισμών με ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Τέσσερις προτεραιότητες για το 2018

Ο κ. Ρέτσος ανέφερε ως κεντρική προτεραιότητα για το προσεχές διάστημα τη διασύνδεση Τουρισμού – Πολιτισμού, αλλά και τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης αλλά και την αγροτοδιατροφή

«Αυτό σημαίνει ένα καθολικό στρατηγικό σχέδιο, μια εμπνευσμένη στρατηγική, που θα σπάει κατεστημένες αντιλήψεις δεκαετιών. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός πρέπει να γίνουν δύο αλληλένδετα κομμάτια. Ο πολιτισμός χρειάζεται την υλική υποστήριξη του τουρισμού για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να επαναπροσδιοριστεί και ο τουρισμός χρειάζεται τον πολιτισμό για να διαφοροποιηθεί ριζικά και να αποκτήσει νέο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην παγκόσμια αγορά.

Ο οδικός χάρτης για το έτος 2021 που εκπόνησε ο ΣΕΤΕ, δείχνει πως ο πολιτιστικός τουρισμός έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.
Διαφοροποιεί το προϊόν μας, το κάνει πιο ανταγωνιστικό, βελτιώνει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, αμβλύνει την εποχικότητα της τουριστικής περιόδου και κατανέμει γεωγραφικά πιο ομοιόμορφα το εισόδημα από τον τουρισμό.
Η δεύτερη σημαντική μας προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι ένας κατεξοχήν ανθρωποκεντρικός τομέας. Ο ΣΕΤΕ λοιπόν έδωσε και εξακολουθεί να δίνει μεγάλο βάρος στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό.

Ο εκπαιδευτικός πυλώνας του ΙΝΣΕΤΕ, το SETE Training συνεχίζει την σπουδαία δουλειά που κάνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, σεμινάρια, προγράμματα που ενδυναμώνουν δεξιότητες και αναπτύσσουν ικανότητες των ανθρώπων του τουρισμού».

Η τρίτη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει την φιλόδοξη προσπάθεια να εξηγήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να εμπεδώσουμε στη κοινωνία τα οφέλη του τουρισμού. Να σταθούμε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ο τουρισμός αποτελεί αξία για όλους … Αυτή η φράση αποτελεί και τη σύνοψη, το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας του ΣΕΤΕ που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και για την οποία είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
Χρόνια το συζητάγαμε, έγινε, υλοποιήθηκε επιτέλους με σημαντικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
Εργαστήκαμε σκληρά για τον σχεδιασμό και την ενορχήστρωση της Marketing Greece και τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν.
Η καμπάνια φωτίζει δώδεκα υπαρκτά πρόσωπα, δώδεκα επαγγέλματα που επωφελούνται από την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας, δίνοντας την πραγματική διάσταση του.

Τέλος, η τέταρτη βασική μας προτεραιότητα είναι η αγροτοδιατροφή και η ευρύτερη διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα.
Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού και της αγροδιατροφής, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, προσφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η διασύνδεση, όχι μόνο αυξάνει τις ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για την ανάδειξη προορισμών, μέσω της δημιουργικής παραγωγής, της διάθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων, της γαστρονομίας και της βιωματικής εμπειρίας».

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.