Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Νέα τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα για το Ηράκλειο

Νέα τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα για το Ηράκλειο

Νέα ισχυρή τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα αναμένεται να δημιουργήσει το Ηράκλειο, με τίτλο  “Ηράκλειο – ανθεκτική πόλη”.

Η εν λόγω ταυτότητα του «ανθεκτικού δήμου» βασίζεται στην έννοια της Αστικής Ανθεκτικότητας, η οποία είναι η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση της ανεργίας, οι κοινωνικές ανισότητες και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τυχόν αντιμετωπίζουν από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και άλλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου προβαίνει άμεσα στο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας, με στόχο να διαμορφωθεί ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη. Επιπλέον συμπεριλαμβάνει ανοικτό διάλογο για την αστική ανθεκτικότητα της πόλης, μέσα από επιτροπές, εργαστήρια, θεματικές συζητήσεις και εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό. Η διαδικασία που θα οδηγήσει στη συγκρότηση μιας μακρόπνοης στρατηγικής για την πόλη, η υλοποίηση της οποίας θα διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της, θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, με σεβασμό στους φυσικούς της πόρους και προάγοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.