Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Airbnb: Τον Οκτώβριο οι δηλώσεις για τις μισθώσεις Σεπτεμβρίου

Airbnb: Τον Οκτώβριο οι δηλώσεις για τις μισθώσεις Σεπτεμβρίου

Όσοι μέσα στο Σεπτέμβριο μισθώσουν τα ακίνητα τους μέσω Airbnb και Booking θα πρέπει έως τις 20 Οκτωβρίου 2018 να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που έχουν συνάψει μέσω των ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφόσον η αναχώρηση του μισθωτή θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, που αφορούν στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 30 Αυγούστου 2018, πρέπει να έχουν δηλωθεί συγκεντρωτικά ανά ακίνητο μέχρι και τις 30 Νοέμβριου 2018.

Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως εάν έχει υποβληθεί στο παρελθόν για τις ίδιες βραχυχρόνιες μισθώσεις «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Τέλος, άμεσα πρέπει να εγγραφούν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και να λάβουν αριθμό εγγραφής ανά  ακίνητο όσοι συνάπτουν βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από 1.9.2018 και εφεξής. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει σε εμφανές σημείο την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προϋπόθεσης εγγραφής και ανάρτησης του αριθμού μητρώου στις σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.