Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Μεγαλώνει το μερίδιο δαπανών των Ελλήνων για ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια

Μεγαλώνει το μερίδιο δαπανών των Ελλήνων για ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια

Aύξηση παρουσιάζει η κατανομή μηνιαίων δαπανών των Ελλήνων για υπηρεσίες ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων το 2017 σε σχέση με τα επίπεδα του 2016, όπως φαίνεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορία ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων συγκεντρώνει μερίδιο δαπανών 10,5% στο μέσο προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών το 2017, έναντι ποσοστού 9,9% που καταλάμβανε το 2016.

Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών ανάμεσα στις δώδεκα κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής κατανάλωσης, και σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2016), σημειώνει τη μεγαλύτερη μεταβολή στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών (αύξηση 0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε σχέση με το 2016, οι υπηρεσίες αυτές σημείωσαν τη μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών των νοικοκυριών (αύξηση 7,4%). Ακολούθησαν οι δαπάνες για στέγαση (αύξηση 3,2%) και για αναψυχή και πολιτισμό (αύξηση 2,8%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,4%) και ακολουθούν στη στέγαση (14,1%) και στις μεταφορές (12,9%) ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχεί στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%).

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.