Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Οι Μινωικές Γραμμές ζητούν Εκτακτή Γενική Συνέλευσή των μετόχων της στις 1/11/2018

Οι Μινωικές Γραμμές ζητούν Εκτακτή Γενική Συνέλευσή των μετόχων της στις 1/11/2018

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Νοεμβρίου του 2018 καλεί τους μετόχους της η Μινωικές Γραμμές για την λήψη απόφασης περί της διακοπής ή μη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε περίπτωση απόφασης διακοπής, της υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.