Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019 του Δήμου Χερσονήσου

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019 του Δήμου Χερσονήσου

O Δήμος Χερσονήσου ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2019.

Το νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 235.500 ευρώ, συντίθεται από δράσεις προβολής και προώθησης οι οποίες εκτείνονται από την έντυπη και την ψηφιακή προβολή, έως τη χρήση των νέων εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο και οι εξελιγμένες τεχνολογίες.

Στόχος του προγράμματος, είναι ο εκσυγχρονισμός των μέσων προώθησης και προβολής του δήμου και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότερη παρουσίαση των τουριστικών του υπηρεσιών.Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

-Δημιουργία travel trade manual για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου καθώς και των θεματικών εμπειριών και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

-Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding).-Διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα προβολής.

-Δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Χερσονήσου, διαφορετική από την ιστοσελίδα ενημέρωσης.

-Δημιουργία κατασκευών και μέσων προβολής και διαφήμισης από ασφαλή υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ειδικών αναγκών προβολής και διαφήμισης, όπως σε εσωτερικούς ή και σε υπαίθριους χώρους, σε στάσεις λεωφορείων, στην ύπαιθρο, σε ελεγχόμενους χώρους δημοτικούς ή μη.

-Δημιουργία ειδικών εφαρμογών για χρήστες κινητών συσκευών.

-Χρήση εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο.

-Προμήθεια και δημιουργία ενημερωτικών και πληροφοριακών υλικών.

-Δημιουργία, παραγωγή και προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως για την τουριστική προβολή του Δήμου Χερσονήσου.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.