Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

EOT: Δράσεις προώθησης σε Ιταλία και Λίβανο

EOT: Δράσεις προώθησης σε Ιταλία και Λίβανο

Αποφάσεις έλαβε ο ΕΟΤ για τη προβολή της χώρας σε Ιταλία και Λίβανο.

Αναλυτικά, ο ΕΟΤ συμμετείχε οικονομικά στη διοργάνωση εκδήλωσης του Τour Operator KARLITALIA, όπου πραγματοποιήθηκε στις 5 Iουνίου στη Φλωρεντία. με συμμετέχοντες εκπροσώπους τουριστικών γραφείων, που συνεργάζονται με τον συγκεκριμένο Τ.Ο., για την παρουσίαση των Ελληνικών προορισμών.  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της Ελλάδας, με σκοπό την αύξηση των κρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο.

Επίσης, ο ΕΟΤ αποφάσισε την αγορά χορηγικού πακέτου για την συμμετοχή του στην εκδήλωση ΄΄ΤΗΕ GREEK FESTIVAL OF LEBANON’’, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βύβλος στο Λίβανο από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η τουριστική κίνηση από τον Λίβανο προς την Ελλάδα παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις και θεωρείται, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού από την χώρα αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητά της με την Ελλάδα καθώς επίσης και το γεγονός, ότι μέσω της εν λόγω διοργάνωσης, θα εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Λιβανέζους για να επισκεφθούν την χώρα μας, με την τόνωση των  last minute κρατήσεων.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.