Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Ημερίδα για την τουριστική ανάπτυξη της Λέρου

Ημερίδα για την τουριστική ανάπτυξη της Λέρου

Στη Λέρο με τη συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού, διοργανώθηκε  από την Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων (ΕΠΕΤΑΔ) Επιστημονική Συνάντηση για τα προβλήματα του χθες και τις προοπτικές του αύριο για τον τουρισμό στη νησιωτική Ελλάδα. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων του τουρισμού και επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα της τουριστικής Λέρου, η έλλειψη προβολής και οι επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος και ιδιαίτερα στο Λακκί.

Η Ένωση Ξενοδόχων προτάσσει την ανάπτυξη του ποιοτικού και θεματικού τουρισμού. Αντίστοιχα οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων τόνισαν ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και δη στον καταδυτικό τουρισμό καθώς επίσης στην αξιοποίηση των μαρίνων του νησιού. Ο περιπατητικός τουρισμός, είναι μία δραστηριότητα στην οποία πρέπει να επενδύσει η Λέρος. Η πρόεδρος της ΕΠΕΤΑΔ και καθηγήτρια του ΑΠΘ, Τέσσα Δουλκέρη τόνισε ότι είναι σκόπιμο να γίνει ένα Μουσείο Πόλης με μνήμες της πρόσφατης ιστορίας (πολιτικών προσφύγων, κατακτητών κ.λπ.).

Όλοι οι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας και επικράτησης ενός brand name, την καθιέρωση δηλαδή της εμπορικής επωνυμίας της Λέρου που θα λειτουργήσει στο μέλλον ως πόλος έλξης των τουριστών.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.