Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός 1,3 εκατ. για εκδηλώσεις τουριστικής προβολής

Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός 1,3 εκατ. για εκδηλώσεις τουριστικής προβολής

Η Περιφέρεια Κρήτης θα διενεργήσει διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων», στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021», συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια με τη συμμετοχή τη σε επιλεγμένες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής:

-Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης στην συγκεκριμένη χώρα και προσωπική επαφή της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Κρήτης με το κοινό που επισκέπτεται την έκθεση.

-Ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών μεταξύ των φορέων αλλά και των επαγγελματιών του τουρισμού της Κρήτης με τους αντίστοιχους της χώρας υποδοχής ιδιαίτερα σε επαγγελματικές εκθέσεις.

-Πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο των εκθέσεων.

-Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Κρήτης και ενημέρωση για ειδικές μορφές τουρισμού που θα συντελέσουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

-Παρακολούθηση των κινήσεων των ανταγωνιστικών προορισμών.

-Ενημέρωση γύρω από τις διεθνείς τάσεις που επικρατούν στον Τουρισμό.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.