Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Αυξημένο ενδιαφέρον για επαγγελματική σταδιοδρομία στα ξενοδοχεία του Ομίλου Μetaxa

Αυξημένο ενδιαφέρον για επαγγελματική σταδιοδρομία στα ξενοδοχεία του Ομίλου Μetaxa

Με κεντρικό μήνυμα «Εργαστείτε Μαζί μας – Ονειρευτείτε Μαζί μας – ΕξελιχθείτεΜαζί μας», τα ξενοδοχεία του Metaxa Hospitality Group, καλωσόρισαν για πέμπτησυνεχή   χρονιά   όλους   τους   ενδιαφερόμενους   στις   «Ημέρες   Καριέρας»   πουδιοργάνωσε   το   Τμήμα   Ανθρώπινου   Δυναμικού   του   Ομίλου   στο   ξενοδοχείο  TUIMagic Life Candia Maris.

Στο διαρκώς εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο τουριστικόκλάδο   στη   χώρα   μας,   ο   Ομιλος   υποδέχθηκε   όλους   όσοι   ενδιαφέρονται   νααναζητήσουν   επαγγελματικές   προοπτικές   στα   ξενοδοχεία   του   Ομίλου,   να ξεχωρίσουν και  να γίνουν μέλη  της μεγάλης  οικογένειας  του Metaxa  HospitalityGroup. Φέτος το ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώςοι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα που συνολικά έχουν σταλεί στο ΤμήμαΑνθρώπινου   Δυναμικού   του   Ομίλου   παρουσιάζουν   αύξηση   της   τάξεως   20%   σεσχέση με το 2019, και σχεδόν κατά 40% σε σχέση με το 2018.

Με σεβασμό στουςπροσωπικούς στόχους ανάπτυξης του κάθε εργαζομένου και μέσα από την κοινήεξελικτική πορεία, ο Ομιλος δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και επενδύει διαρκώςστην   επίτευξη   των   στόχων   εξέλιξης   των   εργαζομένων   του,   δίνοντάς   τους   τηδυνατότητα να παρακολουθούν τακτικά ειδικά σεμινάρια.Το Metaxa  Hospitality  Group, της οικογένειας του αείμνηστου Νικολάου Μεταξά,δραστηριοποιείται   στην   Κρήτη   από   το   1975,   έτος   κατά   το   οποίο   το   πρώτοξενοδοχείο, Creta Maris, ξεκίνησε τη λειτουργία του. Σήμερα, το Metaxa HospitalityGroup  είναι   ένας  διεθνώς   αναγνωρισμένος   και   πολυβραβευμένος   Ομιλος   μεπερισσότερα   από́   45   διεθνή́   βραβεία   και   πιστοποιήσεις.

Στην   ιδιοκτησία   του Ομίλου   περιλαμβάνονται   τρία   ξενοδοχεία,   το  Creta  Maris  Beach  Resort  στηΧερσόνησο Ηρακλείου, το TUI Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα Ηρακλείουκαι το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa στην Οία Σαντορίνης. Ο Ομιλος διαθέτει,επίσης, ένα από́ τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα συνεδριακά́ κέντρα στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία του Metaxa Hospitality Group βασίζεται στην αυθεντική φιλοξενία μεσεβασμό στα τοπικά χαρακτηριστικά των προορισμών, στη βιώσιμη ανάπτυξη μεέμφαση τη δημιουργία αλυσίδων αξίας για κάθε τοπική κοινωνία και οικονομία, καιστην πρωταρχική μέριμνα για τους επισκέπτες και τους εργαζομένους του Ομίλου.

Με αυτές τις αρχές ο Ομιλος θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, με τη δέσμευση νασυνεχίσει να παρέχει υψηλών προδιαγραφών προσωποποιημένες υπηρεσίες στουςεπισκέπτες   του,   και   ένα   περιβάλλον   με   επαγγελματικές   προκλήσεις   καιεπιβράβευση για τους εργαζομένους του.

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας και διατηρώνταςαναλλοίωτες τις ίδιες αξίες και αρχές όπως την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, το Metaxa  Hospitality  Group  έχει   αποδείξει   εμπράκτως  ότι   τα   όνειρα   μπορούν   ναγίνουν   πραγματικότητα   μόνο   όταν   δεσμευόμαστε   στις   ανθρώπινες   αξίες,   στησυνέπεια,   στην   εργατικότητα,   στη   διά   βίου   μάθηση   και   εκπαίδευση   και   στηφιλοπρόοδο σκέψη.

Οι υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακές μονάδες του MetaxaHospitality  Group, αναπτύσσονται, δίνοντας  ώθηση στην   ελληνική οικονομία καιστηρίζοντας   την   απασχόληση   στην   τοπική   κοινωνία   στην   οποία δραστηριοποιούνται.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.