ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

Μάιος 2019

Ιούνιος 2019

Ιούλιος 2019

Αύγουστος 2019

Σεπτέμβριος 2019