ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστικός τουρισμός: Νέα πρόβλεψη για ραγδαία ανάπτυξη

Κατά 3,76 δισ δολάρια αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια αγορά πολιτιστικού τουρισμού μεταξύ 2020 και 2025, επιταχυνόμενη με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 16,41% κατά την ανωτέρω περίοδο πρόβλεψης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που εξέδωσε η Technavio.

Η αγορά χωρίζεται ανά τύπο (εγχώριος πολιτιστικός τουρισμός και διεθνής πολιτιστικός τουρισμός), τελικός σκοπός (πολιτιστικός οικοτουρισμός, γηγενής πολιτιστικός τουρισμός και κοινωνικός-πολιτιστικός τουρισμός) και γεωγραφικός (Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία Ειρηνικός).

Περαιτέρω, η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των πωλητών όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων, τη θέση στην αγορά, την κυκλοφορία προϊόντων και τη βάση πελατών μεταξύ άλλων.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρει τα εξής: Κατά την περίοδο πρόβλεψης, η ανάπτυξη της αγοράς σε ποσοστό 37% θα προέλθει από την Ευρώπη, ενώ με αφετηρία το 2021, η ετήσια ανάπτυξη είναι 4,58%. Το τμήμα που σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2021, είναι ο εσωτερικός πολιτιστικός τουρισμός.

Οι κυρίαρχοι πωλητές περιλαμβάνουν τις ACE Cultural Tours, Classic Journeys, Envoy Tours, Exodus Travels Ltd., Indigenous Tourism BC, Kudu Travel Ltd., Martin Randall Travel Ltd., Nature Quest New Zealand Ltd., Odyssey World, Responsible Travel και Splitrock Environmental.

Αγορά Πολιτιστικού Τουρισμού: Ανάλυση βασικού τμήματος

Κατά την περίοδο πρόβλεψης, τα μεγαλύτερα έσοδα στην αγορά θα αποφέρει το τμήμα του εσωτερικού πολιτιστικού τουρισμού. Ο εγχώριος πολιτιστικός τουρισμός κατέχει πάνω από το 60% των συνολικών αφίξεων στην παγκόσμια αγορά. Η ανάπτυξη του τμήματος καθοδηγείται από την εύκολη πρόσβαση, την απουσία συναλλαγματικών ισοτιμιών και την εξοικείωση με τον πολιτισμό και τη γλώσσα.

Αγορά Πολιτιστικού Τουρισμού: Οδηγοί ανάπτυξης και περιορισμοί

Η αγορά πολιτιστικού τουρισμού καθοδηγείται από την αύξηση στο εισόδημα, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες δαπανών των καταναλωτών. Επιπλέον, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων γυναικών και ο αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών με διπλό εισόδημα, επέτρεψαν στους καταναλωτές να ξοδέψουν αφειδώς για πολιτιστικό τουρισμό και συναφείς δραστηριότητες. Αυτό ενθαρρύνει τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην αγορά του πολιτιστικού τουρισμού να κάνουν επενδύσεις για την προώθηση των υπηρεσιών τους, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς πολιτιστικού τουρισμού κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Σχολιάστε