ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Τουρισμού: Πρόσκληση για την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος Τουρισμός Για Όλους

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υποστήριξης υλοποίησης του προγράμματος Τουρισμός Για Όλους (προέλεγχος στοιχείων αιτημάτων πληρωμής) απηύθυνε το υπουργείο Τουρισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 37.200 ευρώ με ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για την
ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2020 και η εκπόνησή του  παρατάθηκε για το 2021. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια ή αντίστοιχα το τουριστικό πακέτο μέσω  τουριστικών γραφείων, σε παρόχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προσφέροντας ειδικές τιμές.

Σχολιάστε