ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση: Αναστολές συμβάσεων εργασίας στον τουρισμό, μεταφορές και επισιτισμό τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Αναδρομικά από την 1η Αυγούστου και έως την 30ή Σεπτεμβρίου, μπορούν οι πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εξέδωσε η κυβέρνηση (ΦΕΚ Α’ 157/10-08-2020):

“Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.”.

Η ίδια ΠΝΠ προβλέπει ότι στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” μπορούν να ενταχθούν και όσοι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης προσλήφθηκαν αναδρομικά από την 1η Ιουνίου έως και την 10η Αυγούστου. Αναφέρει το σχετικό άρθρο:

“Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους”.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 60% στην απώλεια του μισθού όποιου εντάσσεται στη “Συν-Εργασία”, ενώ το κράτος από την 1η Ιουλίου έως και την 15η Οκτωβρίου, καλύπτει το 100% των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) του απωλεσθέντου μισθού.

Σχολιάστε