ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Δήμος Ιεράπετρας: Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία της νήσου Χρυσής και την προβολή του παράκτιου μετώπου

Ο Δήμος Ιεράπετρας ενέκρινε την υποβολή της πρότασης με τίτλο: “Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (Γαιδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δήμου”.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για την ανάδειξη αλλά κυρίως την προστασία του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή του παράκτιου μετώπου, όπως και των σημείων υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας της ενδοχώρας του Δήμου Ιεράπετρας με έμφαση σε περιοχές NATURA του Δήμου.

Στόχος της εφαρμογής, για το Δήμο Ιεράπετρας, είναι η διασύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενδοχώρα του Δήμου, με σκοπό την προσέλκυση ήπιας μορφής ποιοτικό τουρισμό, αυξάνοντας την τουριστική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σχολιάστε