ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισήγηση: Να μην επιτραπεί το καλοκαίρι η “μαζική” αποβίβαση τουριστών στη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας

Να μην επιτραπεί η “μαζική” και ανεξέλεγκτη αποβίβαση τουριστών στη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας την τουριστική περίοδο 2023 εισηγείται η Επιτροπή  Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Η απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 7 Φεβρουαρίου, μετά από μια σειρά διαπιστώσεων, που συγκλίνουν στο ότι η μαζική αποβίβαση τουριστών είναι αποδεδειγμένα επισφαλής και επιζήμια διαχρονικά και, δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του προστατευόμενου τοπίου. Αρνητικά ψήφισαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιεράπετρας και του Σωματείου Καταστηματαρχών Καφε-Εστίασης Ιεράπετρας.

Η εισήγηση προβλέπει ακόμη τα ακόλουθα:

  • Τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά [επιβατηγά τουριστικά πλοία (ημερόπλοια), επιβατηγά τουριστικά ολικής ναύλωσης] πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη (ιδιωτικά ή επαγγελματικά) επιτρέπεται να κάνουν μόνο τον περίπλου του νησιού καθώς και στάσεις κοντά στις παραλίες, για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση των παραλιών, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στα ενδότερα του νησιού, ούτε να κάνουν χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους τους όρους και περιορισμούς που ορίζει η Κ.Υ.Α. για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, καθώς και της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής, και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει το νησί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
  • Οι επιτρεπόμενοι λοιποί επισκέπτες στο νησί θα πρέπει είτε να διατηρούν νόμιμο δικαίωμα (εμπράγματα δικαιώματα) ή να διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές.

Τα παραπάνω προτείνεται να ισχύουν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024, οπότε και θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή συνεκτιμώντας τα δεδομένα και την πρόοδο στα θέματα επάρκειας φύλαξης και ελέγχου επισκεψιμότητας.
Αναλυτικότερα, το σκεπτικό, η τεκμηρίωση και η απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σχολιάστε