ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Με μοριακή εξέταση οι Έλληνες ταξιδιώτες στην Κύπρο από τις 15 Ιουλίου

Με μοριακή εξέταση θα εισέρχονται στην Κύπρο από τις 15 Ιουλίου πολίτες από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Πορτοκαλί κατηγορίας.

Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους προς Κύπρο.

Τα πιο πάνω, όπως επίσης οι αλλαγές κατηγοριοποίησης λοιπών χωρών, οι οποίες έχουν εφαρμογή από τις 15/7/2021, περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου με τίτλο:

  “Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID19, ημερομηνίας12/7/2021” του Υπουργείου Υγείας Κύπρου.

Σχολιάστε